Produljen rok za dostavu dokumenata!

S obzirom na nepredviđeno trajanje administrativne procedure vezano uz isplatu prihvatljivih troškova vezanih uz provedbu vaših projekata/rješavanje poduzetničkih zadataka unutar pilot projekata „Zavrti priču!“ i „Riješi problem!“ obavještavamo vas da je rok za predaju:

  • prezentacije,
  • završnog izvješća i
  • poslovnog plana – u slučaju prijavitelja na pilot projektu „Zavrti priču!“

 

produžen na 7.12.2018.

 

Sretno!