MSPI

Programom „Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora” studentima se omogućuje infrastrukturna potpora sa sustavom mentorstva. Time se stvara bolja veza među stručnjacima i poslovnim sektorom i povećava se inovativni pristup poslovanju u nacionalnom gospodarstvu. Stvarajući kapacitete i kompetencije poduzetničkog sektora, poboljšat će se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu te će se povisiti standardi kvalitete.

Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora služit će kao potporni stup za studentske tvrtke koje tek počinju s poslovanjem, te će im pružiti stručnu i infrastrukturnu potporu. Gradit će i podržavati razvoj kapaciteta lokalnih/regionalnih mikro, malih i srednjih poduzeća te usmjeravati poduzetničku aktivnost. Također, služit će za  stvaranje veza s odgovarajućim mrežama, agencijama i poduzećima što će za posljedicu imati poboljšanje poslovanja, tehnologija i procedura koje se koriste, povećanje kvalitete i izvoza proizvoda, diversifikaciju proizvoda/usluga, povećanje zapošljavanja, nove poslovne transakcije, razmjenu i korištenje znanja i inovacija, itd. Takav bi oblik mreža imao mogućnost realizacije zajedničkih programa i projekata u cilju apsorpcije fondova te dobre suradnje s gospodarstvom.