Kontakt

MREŽA STUDENTSKIH PODUZETNIČKIH INKUBATORA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Ksaver 208, 10 000 Zagreb
T: +385 1 4891 841

F: +385 1 4881 009

E-mail:
mspi[@]hamagbicro.hr,
maja.skoda[@]hamagbicro.hr

Web:
www.mspi.hr,
www.hamagbicro.hr

Facebook:
Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora