Donesena odluka o odabranim natjecateljima u sklopu MSPI programa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) donijela je odluke o odabiru prijavitelja u sklopu javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu realizacije poduzetničkih projekata studenata/studentskih timova na području Republike Hrvatske.

Za sudjelovanje u  pilot-projektu “Zavrti priču!”, odabiru se prijave sljedećih  prijavitelja odabranih prema rang listi, ovisno o broju ostvarenih bodova sukladno Kriterijima za prihvaćanje studentskih poduzetničkih projekata/projektnih ideja:

 1. Tin Doždor
 2. Luka Palestrina Mazić
 3. Matija Srbić
 4. Marko Štetner
 5. Domagoj Božić
 6. Mihael Međan
 7. Matko Zurak
 8. Jana Leskovar
 9. Ana Goleš
 10. Filip Koprčina

Za sudjelovanje u  pilot-projektu “Riješi problem!”, odabiru se prijave sljedećih prijavitelja poduzetničkih zadataka prema rang listi ovisno o broju ostvarenih bodova sukladno Kriterijima za prihvaćanje poduzetničkih projektnih zadataka:

 1. Sailboat RC d.o.o. – zadatak: unaprjeđenje nabavnih procesa –  cilj je kreirati novi sustav i procese kojima će se napraviti inventura svih ulaznih materijala i proizvoda i pratiti stanje zaliha, njihova potrošnja, datum nabave, kritične zalihe i slično.
 2. Arhitektura Drvar d.o.o. – zadatak: razrada idejnog arhitektonskog rješenja hotela u Solinu
 3. Poslovna zona Ivanec d.o.o. – poduzetnički centar – zadatak: re-brendiranje investicijske lokacije Industrijska zona Ivanec na način da se riješi problem loše percepcije i negativnog stava investitora o lošoj prometnoj lokaciji zone
 4. Studio Rebus j.d.o.o. – zadatak: izrada b2b corporate sales marketing plana za inovativni wearable-tech proizvod – izrada strategije za plasiranje inovativanog zdravstvenog proizvoda u domeni visokih tehnologija
 5. Razvojne strategije d.o.o. – zadatak: inovativni pristup on-line promociji – pristupačna, duhovita, međunarodno razumljiva promocija koja će Hrvatsku i hrvatske proizvode pozicionirati kao zdrave, kvalitetne, nutritivno bogate te indirektno povezati i promovirati hrvatski brend bezglutenskih proizvoda MOJE MALO ZLATO

U sklopu navedenog pilot-projekta pozivamo studente da se prijave na rješavanje poduzetničkih zadataka do 27.7.2018. putem online prijave .

Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora je program podrške studentskom osposobljavanju za poduzetništvo te razvoju kreativnosti studenata i inovacijskih procesa u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti podrške u okviru spomenuta dva pilot-projekta provodit će se s ciljem realizacije i razvoja poduzetničkih projekata te financiranja osnivanja poduzeća od strane studenata.

Natječaj je bio otvoren od 23. svibnja do 15. lipnja 2018. godine, a korisnicima je na raspolaganju ukupno 205.000,00 kn za realizaciju poduzetničkih projekata/rješavanje poduzetničkih zadataka.