Mentori

» Obrazac za mentore (prijava za nove mentore)Aldin Žlibanović,

ELCON GERAETEBAU d.o.o. Rijeka
Strojarski tehničar i komercijalist – manager. Suvlasnik i jedan od 3 direktora tvrtke Elcon Geraetebau d.o.o. Tvrtka proizvodi finomehaničke dijelove i sklopove za renomirane kupce s tržišta EU. Dijelovi i sklopovi ugrađuju se u medicinske uređaje (npr. za DNK analizu krvi, kompjutersku kontrolu vida i dr.), mikroskope, lasere, linije za pakiranje hrane, linije za pakiranje lijekova, strojeve za kontrolu i mjerenje LED zraka i dr.
Područje specijalnosti: organizacija proizvodnje i kontrole kvalitete, uvođenje certifikata ISO9001, izračun i kontrola troškova proizvodnje, image i vizualni identitet tvrtke, poslovna komunikacija sa domaćim i stranim partnerima i kupcima, ljudski resursi - razgovori za posao, poslovni plan, poslovna dokumentacija, razvoj softvera za vođenje poslovanja, strojarstvo, proizvodnja, CNC tehnologija.

Alen Harapin , prof.dr.sc.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split
Dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split. Redoviti profesor na Katedri za betonske konstrukcije i mostove (znanstveni, nastavni i stručni rad). Područja specijalizacije: Građevinske konstrukcije i materijali, Mehanika kontinuuma, Numeričko modeliranje. Autor brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Amor Baraković, mr.sc.dipl.oec.

SHERIF EXPORT-IMPORT d.o.o. Zagreb
Radi u Odjelu komercijalnih poslova tvrtke Šerif Ex-Im Zagreb d.o.o. Magistrirao na Znanstvenom poslijediplomskom studiju iz poslovne ekonomije – smjer Vanjska trgovina. Područje specijalizacije: komercijalni poslovi, posebice izvoz u Zapadnu Europu i na Daleki Istok. Operativno sudjelovao u realizaciji velikog broja projekata od prijava na natječaj za različita bespovratna sredstva do realizacije, početka i nadzora proizvodnje.

Ana Nikšić, univ. spec. oec.

TERA TEHNOPOLIS d.o.o.
Stručni suradnik specijaliziran za poslove financijske analize, stalni sudski vještak financijsko-knjigovodstvene struke s velikim iskustvom provedbe EU projekata.

Ana Marija Sikirić, mr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Priprema i izvedba nastave na kolegijima Financijsko računovodstvo, Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija, Menadžersko računovodstvo.

Anamarija Delić, doc. dr. sc.

Ekonomski fakultet, Osijek
Od 2013. docentica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Područje interesa: Poduzetničke financije, razvoj poduzetničke ideje, pokretanje poduzetničkog pothvata, savjetovanje i konzalting za mala i srednja poduzeća.

Anita Krolo Crvelin, prof. mr.sc

Sveučilišni odjel za stručne studije – Sveučilište u Splitu
Magistar znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomskih znanosti. Od 2003. viši predavač na Odsjeku za Trgovinsko poslovanje. Predmeti: Menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Razvoj i dizajn proizvoda, Poduzetničke strategije. Autor brojnih radova.

Anita Prelas Kovačević , dipl.oec.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica
Predavač na kolegijima: Poslovna etika, Menadžment ljudskih resursa, Poslovno pregovaranje i Ekonomika trgovačkih društava.

Ante Čikić, doc.dr.sc.

Visoka tehnička škola; Bjelovar
Dekan Visoke tehničke škole u Bjelovaru. Predavač je na kolegijima: Termodinamika i mehanika fluida, Osnove mehaničkih operacija, Procesna instrumentacija i Sušenje higroskopnih materijala, Elementi strojeva, Procesna mjerenja, Osnove mehaničkih operacija, Osnove strojeva i ureĎaja, Obnovljivi izvori energije. Ima iskustva u radu u gospodarstvu na poslovima projektiranja iz područja termotehnike i procesno – tehnoloških sustava. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Antonija Babić , mag.oec.

Sveučilišni odjel za stručne studije – Sveučilište u Splitu
Magistrirala na Studiju Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, smjer Financijsko-računovodstena forenzika. Od 2011. je asistent na Sveučilišnom odjelu za stručne studije. Kolegiji: Poduzetništvo ,Poduzetništvo u trgovini, Poduzetničko projektiranje, Upravljanje poduzetničkim projektima.

Antun Kolarić, mr.sc.

DATA - BAK d.o.o. Prigorje Brdovečko
Suvlasnik obiteljske tvrtke „Data-bak“. Diplomirao na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb. Područje specijalizacije: projektiranje kemijskih procesa, organizacija, istraživanje i razvoj kemijske proizvodnje; kreiranje novih aditiva za prehrambenu industriju, procesiranje žitarica u prehrambenoj industriji.

Barbara Pisker, dr.sc.

Veleučilište u Požegi
Predavač na Veleučilištu u Požegi i nositelj kolegija Sociologija, Osnove sociologije i Poslovna etika. Posebno područje specijalizacije: društveno odgovorno poslovanje. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Berislav Andrlić, dr.sc.

Veleučilište u Požegi
Viši predavač Veleučilišta u Požegi. Područje specijalizacije: marketing. Autor brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Birgit Böhning, Dipl. inform.

TERA TEHNOPOLIS d.o.o.
Stručni suradnik specijaliziran za kompleksnu potporu projektima i poduzećima u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija s velikim iskustvom provedbe EU projekata.

Boris Čagalj,

HBOR
Voditelj područnog ureda HBOR-a za Slavoniju i Baranju od 2011. godine. Iskustvo u komercijalnom bankarstvu na poslovima sa malim i srednjim poduzetnicima. Završio Ekonomski fakultet u Osijeku.

Borislav Miličević, dr.sc.

Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
Predavač je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, a usto ima iskustvo rada u gospodarstvu. Bio je nositelj kolegija: «Tehnologija vina», «Tehnologija jakih alkoholnih pića, piva i octa», «Tehnologija Vode» i «Kemija» na stručnim studijima «Vinogradarstvo, vinarstvo, voćarstvo» i « Prehrambena tehnologija». Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Branimir Mađer, prof.

Hrvatska gospodarska komora Zagreb
Od 1999. do 2007. profesor geografije i povijesti, od 2007. stručni suradnik u Sektoru za turizam u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Područje djelovanja: nautički turizam, odnosno zastupanje zajedničkih gospodarskih interesa charter tvrtki, marina, malih turističkih brodara i ronilačkih centara. Dugogodišnje iskustvo vođenja udruženja i zajednica iz nautičkog sektora gospodarstva.

Branka Crnković Stumpf , prof.dr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Područje specijalnosti: ekonomika poduzeća i poduzetništva. Nositelj je većeg broja kolegija iz tog područja te sudjeluje u izradi projekata, studija i elaborata za potrebe pojedinih poduzeća. Objavila je veći broj znanstvenih radova te aktivno sudjelovala na niz međunarodnih znanstvenih konferencija.

Brankica Svitlica , dr.sc.

Veleučilište u Požegi
Doktor znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivrede, grane fitomedicine. Od 2003. profesorica visoke škole na Stručnom studiju Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo.

Bruno Grbac , dr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Područje specijalizacije: marketing, analiza tržišta. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova i predsjednik CROMAR Udruge za marketing.

Bruno Ris,

MOTO RIS d.o.o. Zagreb
Direktor obiteljske tvrtke „MOTO-RIS“ d.o.o. Diplomirao na Kineziološkom fakultetu, Zagreb te položio majstorski ispit za zvanje automehaničar. Područje specijalizacije: mehaničarski radovI, vođenje servisa, rad na prodaji auto dijelova, prodaja vozila, organizacija posla i komunikaciji s kupcima, upravljanje obiteljskom tvrtkom. Ostalo: predsjednik komisije za polaganje majstorskog ispita za automehaničare i autoservisere.

Cinzia Zubin, dr.sc.

HBOR
Zaposlena u HBOR-u od 2008.godine kao voditelj Područnog ureda za Istru. Dugogodišnje iskustvo u komercijalnom bankarstvu kao financijski zastupnik u sektoru gospodarstva te iskustvo u osiguravateljnoj djelatnosti. Doktorirala na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, pri Odjelu za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» Pula. Autor znanstvenih i stručnih radova, te sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Dalibor Purković, mag.ing.eit.

Visoka tehnička škola; Bjelovar
Student na poslijediplomskom doktorskom studiju. Od 2012. predavač za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika.

Damir Blažević, dr.sc.


Elektrotehnički fakultet, Osijek
Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Aktivno sudjeluje u kreiranju i izvođenju nastave na elektrotehničkom fakultetu u Osijeku iz više kolegija. Ovlašteni inženjer elektrotehnike u graditeljstvu, ovlašteni energetski certifikator za jednostavne i složene tehničke sustave, član dva tehnička odbora Hrvatskog zavoda za norme. Posjeduje višegodišnje praktično iskustvo na izradi projektne dokumentacije, vođenju i organizaciji projekata te nadzoru gradnje za različite vrste objekata iz područja energetike, obnovljivih izvora energije, elektroničkih komunikacija, industrijskih objekata, zgradarstva i prometa.

Danijela Perkušić Malkoč, dipl. oec.

Sveučilišni odjel za stručne studije – Sveučilište u Splitu
Predavač na Sveučilištu u Splitu, Odjel za stručne studije. Specijalistička područja: Marketing, Razvoj i dizajn proizvoda, Istraživanje tržišta i Marketinška komunikacija.

Darija Ivanković, mr.sc.

Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i management, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru. Provedba nastave i vježbi, konzultacije, ocjenjivanje i ostali poslovni na kolegijima: (1) Informacijske tehnologije u kanalima distribucije, (2) Poduzetništvo, (3) Poslovno pregovaranje i poslovno komuniciranje (4) Stručna praksa IV, (5) Stručna praksa. Autorica brojnih stručnih i znanstvenih radova.

Darko Velić, dr.sc.

Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek
Zaposlen na Prehrambeno tehnološkom fakultetu, Osijek na Katedri za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale. Autor brojnih znanstvenih radova i sudionik brojnih međunarodnih konferencija.

Darko Balun, mag.oec.

Lipapromet d.o.o. Zagreb
Izvršni direktor tvrtke Lipapromet d.o.o. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Završio executive MBA studij na Cotrugli poslovnoj školi u Zagrebu. U dosadašnjoj karijeri radio je na više rukovodećih i izvršnih funkcija u korporaciji Philips u srednjoj i Istočnoj Europi. Područje specijalizacije: korporativni menagement, menagement srednjih i manjih poduzeća, rukovođenje prodajnim organizacijama, razvoj novih tržišta i poslovnih koncepata, poslovno planiranje, vođenje ključnih kupaca, marketing komunikacija. Posebna dostignuća je postigao na području kreiranja prodajnih procesa prema krajnjim korisnicima na tržištu profesionalne rasvjete.

Dejan Miljenović, dr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Završio Poslijediplomski doktorski studij poslovne ekonomije Ekonomskoga fakulteta u Rijeci. Od 2009. asistent na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka, grana; ekonomika poduzetništva. Specijalizacija u području društvene odgovornosti poduzeća.

Denis Rubić, spec.oec.

DALMACONSULT d.o.o. Omiš
Direktor tvrtke Dalmaconsult d.o.o. Radi kao i trener i konzultant. Završio je Studij poslovne administracije Albstadt-Sigmaringen, SR Njemačka. Područje specijalizacije: poslovni savjetnik – konzultant za poslovno planiranje, strategiju, marketing, istraživanje tržišta, brendiranje, organizacija međunarodnih sajmova, upravljanje kvalitetom, financiranje, management, uvoz / izvoz, ljudski potencijali, trening poduzetnika. Osmislio, podignuo i upravlja najvećim nasadom višnje maraske.

Domagoj Karačić, doc.dr.sc.

Ekonomski fakultet, Osijek
Doktor društvenih znanosti, područje: financije. Od 2006. docent na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Kolegiji: Javne financije, Monetarne financije, Financije, Lokalne financije, Komparativni porezni sustavi

Dragana Bjelić, dipl.iur.

Veleučilište u Požegi
Zaposlena na Veleučilištu u Požegi, na radnom mjestu višeg predavača iz područja radno i socijalno pravo. Područje specijalizacije: trgovačko pravo. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Dragomir Sundać , prof.dr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Redoviti profesor i znanstveni savjetnik zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Nositelj slijedećih kolegija: Osnove ekonomije, Ekonomija za menadžere, Poslovno okruženje, Ekonomija znanja, Filozofija i razvoj ekonomskih znanosti. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova. Ima iskustvo u poduzetništvu kao direktor konzultantske tvrtke.

Dražen Oreščanin, mr. sc.

Poslovna inteligencija d.o.o. Zagreb
Predsjednik Uprave tvrtke Poslovna inteligencija d.o.o. Diplomirao i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Zagreb. Područje specijalizacije: razvoj novih tržišta te uvođenje novih tehnologija i metodologija; ekspert je za područje telekomunikacija te sudjeluje na najsloženijim projektima podatkovne integracije u ulozi voditelja projekta i dizajnera rješenja Ostalo: nositelj kolegija „Skladišta podataka i poslovna inteligencija“ na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo u Zagrebu i kolegija „Poslovno izvješćivanje“ na Veleučilištu VERN' u Zagrebu. Član je Upravnog odbora Hrvatske udruge nezavisnih izvoznika softvera CISEx, a od listopada 2013. do travnja 2014. i predsjednik Udruge.

Draženka Draženović Kostelac, mr.sc.

HBOR
HBOR, Područni ured za Liku. Zaposlena u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak od 2005. - 2010. godine kao stručni suradnik za kreditiranje u Odjelu infrastrukture i zaštite okoliša. Godine 2009.-2010. voditeljica projektnog tima za provedbu „Programa za promociju projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj“. Godine 2007.-2010. koordinator aktivnosti HBOR-a unutar Financijske inicijative o zaštiti okoliša i održivom razvoju (United NationsEnvironment Program FinanceInitiative - UNEP FI). Od 2010. voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Liku, a od 2012. i za Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju. Magistar znanosti, smjer: Financije i Bankarstvo na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Tema magistarskog rada: Javno privatno partnerstvo u financiranju projekata od javnog interesa.

Edita Tolušić , dipl.iur.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica
Zaposlena je u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na radnom mjestu rukovoditelja pododsjeka u središnjoj službi - tajnik Visoke škole. Područja specijalizacije: opća ekonomija i pravo. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Goran Karanović, doc.dr.sc.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Doc. dr. sc. Goran Karanović zaposlen je na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Područje specijalnosti: ekonomija, financije. Predmeti: Monetarna ekonomija, Investicijski menadžment, Menadžment rizika, Financijski menadžment, Poslovne financije, Financijsko restrukturiranje, Financijska analiza i planiranje.
Ima i radno iskustvo u gospodarstvu na poslovima vezanim uz financijsko poslovanje poduzeća, izradu investicijskih elaborata, procjenu sadašnjih vrijednosti, poslovnih planova i drugih financijskih analiza.

Goran Kutnjak , prof.dr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Izvanredni je profesor na kolegijima: Ekonomika poduzetništva, Menadžment malih i srednjih poduzeća, Projektiranje organizacije, Poduzetništvo. Ima dugogodišnje iskustvo u radu u gospodarstvu i u potpornim poduzetničkim institucijama. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Goran Kolarić, mr. sc.

DATA - BAK d.o.o. Prigorje Brdovečko
Suvlasnik i direktor obiteljske tvrtke „Data-bak“ d.o.o. Diplomirao na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Područje specijalizacije: tehnolog u procesu cerealne ekstruzije žitarica, fermentacije kiselih tijesta, kreiranje proizvoda za pekarsku industriju, kreiranje aditiva za pekarsku industriju, proizvodnja probiotičkog suhog kiselog predtijesta za pekarstvo.

Goran Levačić, mag.inf.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje
Voditelj sam inkubacije i edukacije u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje. Sudjelovao sam u pripremi i provedbi programa edukacija u sklopu projekata iz područja poticanja poduzetništva, marketinga i internetskih tehnologija.

Gordana Nikolić, dr.sc.

Visoka poslovna škola PAR, Rijeka
Dekanica Visoke poslovne škole PAR, Rijeka. Specijalnost: poslovno upravljanje, poslovna organizacija i logistika. Autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Hrvoje Budić, mr.sc.

Veleučilište u Požegi
Predavač je na Veleučilištu u Požegi. Područje specijalizacije: Menadžment malog poduzeća. Ima iskustvo u radu u gradskoj i državnoj upravi. Autor je više znanstvenih i stručnih radova.

Hrvoje Katunar , mr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Zaposlen je na Sveučilištu u Rijeci kao pomoćnik rektora za financije. Područje specijalizacije: proračun, financijsko izvještavanje, računovodstvo, financijska analiza. Ima iskustvo rada na Ekonomskom fakultetu u Rijeci kao asistent na kolegijima Računovodstvo, Financijska analiza, a također se bavi i izradom investicijskih studija i poslovnih planova.

Hrvoje Meštrić, dr.sc.

HAMAG-BICRO
Stručnjak je za inovacije i tehnologije - bivši je ravnatelj Poslovno-inovacijske agencije Hrvatse - BICRO, središnje državna institucije za inovacije i podršku transferu tehnologije. Prije toga bio je ravnatelj Uprave za znanost u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa te upravljao timom odgovornim za provedbu programa u znanosti i istraživanju, financiranih kako iz državnog proračuna tako i projekata Europske unije. Radio je i kao konzultant za Svjetsku banku i Ujedinjene narode, te bio prvi voditelj programa za financiranje suradnje hrvatskih znanstvenika s dijasporom - Fonda jedinstvo uz pomoć znanja. Studirao fiziku na Sveučilištu u Zagrebu i stekao doktorat na Tehničkom sveučilištu u Darmstadtu. Može pružiti savjete u pripremi inovativnih i tehnoloških razvojnih projekata i investicija.

Igor Štimac, mr.sc.

Zračna luka Zagreb d.o.o.
Tijekom 10 godina rada u Zračnoj luci Zagreb, obavljao je poslove na području operativnih segmenata zračne luke, planiranja kapaciteta i strateškog razvoja zračne luke, upravljanja EU projektima vezanim za zračni promet, te je trenutno zaposlen na poziciji stručnjaka za tehnologiju prometa i sigurnost. Uz navedeni posao radi na Fakultetu prometnih znanosti na poziciji asistenta na Zavodu za zračni promet.

Ines Milohnić, prof. dr. sc.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Područje specijalizacije: menadžment malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu, odnosi s javnošću u turizmu i ugostiteljstvu. Ima dugogodišnje iskustvo rada u hotelsko-turističkoj djelatnosti i financijskoj inspekciji.

Ivan Malbašić, mr.

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i menadžment“ – Ekonomski fakultet Zagreb. Zaposlen na Fakultetu organizacije i informatike, Varaždin Područje specijalizacije: organizacija i upravljanje. Ima iskustvo u radu u gospodarstvu na poslovima informatike i nabave. Autor je brojnih stručnih radova.

Ivan Mencer , dr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Redoviti profesor Ekonomskog fakulteta, Rijeka. Područje specijalizacije: Strateški menadžment, Upravljanje kvalitetom, Istraživanje tržišta, Promocija. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Ivan Plačko, mag. inf.

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje
Od 2007. godine do danas sudjelovao sam u pripremi i provedbi brojnih projekata iz područja poticanja poduzetništva, regionalnog razvoja te razvoja i komercijalizacije novih tehnologija. Od 2012. godine sam direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Ivan Štefanić, prof. dr. sc.

TERA TEHNOPOLIS d.o.o.
Redoviti profesor u trajnom zvanju (koordinator modula: Financije i financijsko poslovanje i Agrarna politika i ruralni razvoj EU) i direktor TERA TEHNOPOLIS d.o.o.. Područje specijalizacije: poduzetništvo temeljeno na znanju i tehnologiji, poduzetništvo u poljoprivredi i preradi hrane, zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom.

Ivana Tonković Pražič, dipl.oec.

Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću
Zaposlena na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću kao predavač i nositelj kolegija Osnove marketinga,
Poslovne komunikacije, Poslovna organizacija i Upravljanje kvalitetom, te predavač na kolegiju Financijski menaždment. Autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Ivana Žorž, mag. ing. agronomije


Ravnateljica Sektora za razvoj i podršku korisnicima. Ima deset godina iskustva u upravljanju projektima financiranih od Europske unije, uključujući pripremu projekata (svu relevantnu projektnu dokumentaciju), pripremu natječajne dokumentacije, evaluaciju i provedbu projekta te višegodišnje iskustvo u pripremama razvojnih strateških dokumenata za provedbu politika Europske unije. Može pružiti savjete u fazi pripreme projektnih aktivnosti, educirati o upravljanju projektnim ciklusima, izradi logičke matrice te na koji način je postavljen sustav europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ivana Jadrić, dipl. oec

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira
Završila Ekonomski fakultet u Splitu, potom Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Splitu, nakon čega završava jednogodišnje usavršavanje za PR menadžera u Suvremenom učilištu u Splitu. Trenutno pohađa Poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Prodekanica za kvalitetu nastave Visoke škole Aspira te predavač marketinške skupine predmeta. Osim navedenog, sudjelovala je na nizu kraćih edukacija, usavršavanja te autor niza znanstveno stručnih članaka.

Ivana Bilić, Doc.dr.sc.

Ekonomski fakultet, Split
Doc.dr.sc. Ivana Bilić zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, Katedra za managemet. Uže područje interesa su joj korporativne komunikacije na čemu je doktorirala 2011.g. Osim komunikacija angažirana je i u nasavi na poduzetničkim predmetima. Dobitnica je prestižne stipendije Junior Faculty Development Program za 2009.g. financirane od strane US Department of State.
Zajedno s grupom američkih alumnija osnovala je 2011.g. Američku alumni zajednicu Hrvatske, u kojoj je 5 godina obnašala funkciju tajnice pa predsjednice. Od 2013.g. aktivno radi na promociji poduzetništva, te je zajedno s suradnicima osnovala udrugu 3PSplit (www.3psplit.org) koja ima za cilj promicati poduzetništvo i cjeloživotno obrazovanje.

Ivica Šnajder , mr.sc.

Veleučilište u Požegi
Zaposlen je na Veleučilištu u Požegi kao viši predavač za područje biotehničkih znanosti, polje agronomije, grana bilinogojstvo. Područje specijalizacije: voćarstvo. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Ivona Jukić, mr.sc.

Sveučilišni odjel za stručne studije – Sveučilište u Splitu
2011. godine završila Poslijediplomski znanstveni studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (smjer: Teorija i politika marketinga)
(tema magistarskog rada: Konkurentnost malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, mentorica: prof.dr.sc. Nataša Renko). Od 2009. radi kao viši predavač na studiju Ekonomije Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije i pročelnica odsjeka za Trgovinsko poslovanje.Znanstvena i nastavna područja: Područje Društvenih znanosti, polje Ekonomija, grana Ekonomika poduzetništva

Jadranko Novak, mr. sc.

Visoka poslovna škola PAR, Rijeka
Viši predavač na Visokoj poslovnoj školi PAR u Rijeci. Nositelj kolegija: Stručni studij: Informacijski sustav proizvodnje, Informacijski sustav potpore odlučivanju. Specijalistički studij: Računalno upravljanje složenim sustavima, Sustav za vođenje proizvodnih procesa, Sučelje poslovnih i procesnih sustava (autor zadnjih dvaju kolegija). Ima bogato radno iskustvo u gospodarstvu u zemlji i inozemstvu.

Jelena Horvat, dipl.oec.

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Diplomirani ekonomist na Ekonomskom Fakultetu u Zagreb. Suradnica na predmetima: Financijske institucije i tržište kapitala,Tržište kapitala, Korporacijsko upravljanje, Strategijski menadžment, Menadžerska komunikacija i vodstvo, Strategija upravljanja ljudskim potencijalima, te Upravljanje institucionalnim investitorima.

Josip Mesić , mr.sc.

Veleučilište u Požegi
Viši predavač na Veleučilištu u Požegi. Specijalizacije: nadzornik u proizvodnji loznog sadnog materijala, član povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, te član povjerenstva za reakreditaciju pri AZVO

Julia Perić, doc. dr. sc.

Ekonomski fakultet, Osijek
Od 2013. docentica na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Područje rada: Znanost i obrazovanje – društvene znanosti – polje ekonomija. Područje interesa: Poduzetništvo, Socijalno poduzetništvo, Društvena odgovornost, Volonterstvo, Poslovna etika

Katarina Štavlić, univ.spec.oec.

Veleučilište u Požegi
Viši predavač Veleučilišta u Požegi. Specijalistička područja: malo poduzetništvo, pokretanje poslovnog poduhvata. NLP praktičar.

Katarina Potnik Galić, dr. sc.

Veleučilište u Požegi
Dr. sc. Katarina Potnik Galić je viša predavačica Veleučilišta u Požegi. Kolegiji: Financije za poduzetnike, Revizija, Računovodstvo troškova, Troškovi i kalkulacije, Upravljanje cijenama, Poslovne financije. Područje specijalizacije: računovodstvo i financije. Ima višegodišnje iskustvo rada u gospodarstvu na komercijalnim i financijskim poslovima. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Katja Rakušić Cvrtak, dipl. oec.

Sveučilišni odjel za stručne studije – Sveučilište u Splitu
Asistent na Sveučilištu u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije. Kolegiji na kojima izvodi nastavu: Marketing, Istraživanje tržišta, Poduzetništvo, Prodaja i distribucija.

Krešimir Černošek, mr.sc.

LIGNUM d.o.o. Slavonski Brod
Direktor tvrtke „Lignum“ d.o.o. za istraživačko-razvojni rad i projektiranje. Magistrirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Područje specijalizacije: drvna tehnologija i energetika, izrada tehnoloških projekata, studija i poslovnih planova za potrebe poduzeća u sektoru prerade drva i proizvodnje namještaja.

Kristina Detelj, dipl.oec.

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Asistent na katedri za gospodarstvo i organizaciju , Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Specijalističko područje: poduzetništvo, poslovno planiranje, inovacije, poticanje inovacija. Suradnja s gospodarstvom: izradila više poslovnih planova i investicijskih studija.

Kristina Svržnjak, dr.sc.

Visoko gospodarsko učilište Križevci
Zaposlena na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima kao profesor na modulima: „Ruralni razvoj“, „Marketing i poduzetništvo u poljoprivredi“, „Agrarna politika“, „Ekonomika poljoprivrede“, „Poljoprivreda u Europskoj Uniji“.

Kristina Oršić Manojlović, mag. oec.

Advantica d.o.o., Varaždin
Magistra poslovne ekonomije, diplomirala 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani te kasnije radila u Londonu nekoliko mjeseci za tvrtku koja se bavi nekretninama i financijskim uslugama. Nakon toga nekoliko godina radi za londonsku tvrtku, no od kuće, iz Hrvatske, s redovitim poslovnim putovanjima u London svaka tri mjeseca radi sastanaka s partnerima i educiranja zaposlenika. Vlasnica vlastitog prevoditeljskog ureda u Varaždinu od 2005. godine, a od 2013. godine i nastavnica predmeta Business Management u IB programu Prve gimnazije Varaždin. Stalno usavršavanje uključuje razne seminare, završen program za voditelja projekata financiranih iz EU fondova, program WISE4women, itd.

Lana Matijašević,

Global Entrepreneurship Consulting
Lana Matijašević je strastveni zagovornik promjena i inovacija u praksi upravljanja ljudskim resursima, ona vodi Global Entrepreneurship Consulting u smijeru ulaganja napora u rast i razvoj kompanije putem uvođenja novih tehnologija prilikom upravljanja ljudskim kapitalom stavljajući naglasak na učinkovitost i produktivnost povezanih sa nagradama zaposlenika. Njezin trenutni prioriteti uključuju partnerstva s tehnologijom start-up, izgradnju predispozicija za organski rani rast i razvoj zaposlenika koji su unutarnja ključna karika vezana za uspiješnost i produktivnost svake kompanije.

Lara Jelenc , dr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci kao predavačica kolegija Strateškog menadžmenta, Upravljanja kvalitetom, Promocije i Istraživanja tržišta. Područje specijalizacije: poslovno upravljanje i marketing.

Lidija Kralj, prof


Profesionalna učiteljica, po zvanju, zanimanju i unutarnjoj motivaciji. Urednica digitalnog časopisa “Pogled kroz prozor” i portala ucitelji.hr.eTwinning ambasadorica za Hrvatsku i voditeljica projekata “Sigurnost djece na internetu” i ENABLE. Dvadeset pet godina predaje matematiku i informatiku. Microsoft InnovativeEducatorExpert i Microsoft CertifiedEducator, članica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje te stručnjakinja u radnim skupinama za izradu kurikuluma Informatike i međupredmetne teme IKT u obrazovanju.Autorica niza udžbenika i zbirki za informatiku i matematiku za osnovne i srednje škole, nekoliko edukativnih multimedijskih programa te kolumni u medijima.

Luka Samaržija, univ. spec. oec.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Asistent na kolegijima Menadžment, Projektni menadžment, i Logistički menadžment. Ima rukovodeće iskustvo u gospodarstvu – voditelj prodaje.

Marija Baburić, dipl.tur.kom.

Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću
Odjel za informatologiju i komunikologiju. predavač na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću. Kolegiji: Poslovna etika, Osnove marketinga, Poslovne komunikacije i Upravljanje kvalitetom. Sudjelovala u izradi i vođenju stručnih istraživanja i tribina. Autorica je stručnih radova.

Marijana Hrastar Kincl, dipl. ing.

NAFTALINA Zagreb
Voditeljica studija za dizajn i Project Manager u tvrtki Naftalina d.o.o.. Diplomirala na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Područje specijalizacije: razvijanje modnog brenda, kompletan proizvodni proces uz međufaznu i završnu kontrolu, koordinacija, organizacija, marketing.

Marina Guzovski, univ.spec.oec.

Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Voditeljica financijsko računovodstvenih poslova na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. Autorica brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Marina Jeger, dr.sc.

Ekonomski fakultet, Osijek
Doktor ekonomskih znanosti. Od 2013. viša asistentica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Područje interesa: Poduzetničke financije, razvoj poduzetničke ideje, strateško upravljanje poduzetničkim pothvatom.

Marinela Krstinić Nižić, doc. dr. sc.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Doc. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić je zaposlena na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Područje specijalizacije: opća ekonomija, turizam i ugostiteljstvo.
Ima iskustva u radu u gospodarstvu u komercijalno-financijskom sektoru. Sudjelovala je na projektima obnovljivih izvora energije u turizmu, kao i izradi strategije razvoja grada Pule.

Mate Rimac, prvostupnik oec.

Rimac Automobili d.o.o. Sveta Nedelja
Diplomirao na Veleučilištu VERN. Vlasnik i direktor tvrtke „Rimac automobili“ koja proizvodi električne automobile vrhunskih performansi. Automobil kojeg je proizveo drži svjetske i Guinnessove rekorde u postizanju ubrzanja. Izumitelj je „iGlove“, informatičke rukavice koja zamjenjuje tipkovnicu i miša.

Mihael Plećaš, mag. ing.

Visoka poslovna škola Libertas
Završio Elektrotehnički fakultet, Smjer Računarska tehnika. Od 2009. predavač na Visokoj poslovnoj školi Libertas. Mentor za više od 80 završnih i specijalističkih diplomskih radova. Autor je brojnih radova i predavač na brojnim savjetovanjima o elektroničkom poslovanju u Hrvatskoj.

Milan Stanić, univ.spec.oec.

Veleučilište u Slavonskom Brodu
Završio Ekonomski fakultet u Osijeku te poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i menadžment. Predavač na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, kolegiji: računovodstvo, financije, menadžersko odlučivanje, projektni menadžment, upravljanje troškovima. Radno iskustvo 27 godina, na raznim poslovima ekonomske struke, najviše financije i trgovačko pravo. Bio privatni poduzetnik 15 godina. Ima položen stručni ispit za stečajnog upravitelja i posrednika u poslovanju nekretninama.

Mira Krneta, dr.sc.

HBOR
Područni ured HBOR-a za Dalmaciju sa sjedištem u Splitu. Zaposlena kao voditelj Ureda od 2004. godine. Doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na području korporacijskog grupiranja. Uključena u nastavu na Ekonomskom fakultetu u Splitu kao vanjski suradnik od 2009. godine na području poduzetništva i investiranja. Autor je ili ko-autor više desetaka znanstvenih i stručnih radova, te sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima te vrste. Također sudjeluje u realizaciji projekta Student BusinessAcademy na Ekonomskom fakultetu u Splitu od 2010. godine. Ima dugogodišnje radno iskustvo u gospodarstvu stečeno radom u Brodograđevnoj industriji Split, te kao konzultant. Ovlašteni je sudski vještak za financije i računovodstvo, te ovlašteni procjenitelj.

Miran Šoić, dipl. oec.

Obrtnička komora Zagreb
Tajnik Obrtničke komore Zagreb proteklih 38 godina. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer: unutarnja trgovina. Predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Grada Samobora. Predsjednik skupštine Hrvatske udruge poreznih obveznika. Opća područja osposobljenosti: financije- porezi i trgovačko pravo. Primarno područje stručne osposobljenosti: poslovno savjetovanje.

Mirela Galić , prof.dr.sc.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split
Zaposlena na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Predavač na predmetima: Otpornost materijala I; Otpornost materijala II; Mehanika materijala; Ispitivanje konstrukcija. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Mirela Alpeza, doc. dr. sc.

Ekonomski fakultet, Osijek
Doktor ekonomskih znanosti. Od 2011. docent na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Područje interesa: Business / Competitive Intelligence, Korporacijsko poduzetništvo, Franšizno poslovanje, Pokretanje i razvoj poduzetničkog pothvata, Savjetovanje za mala i srednja poduzeća.

Mirjana Radman Funarić, dr. sc.

Veleučilište u Požegi
Dr. sc. Mirjana Radman Funarić je viša predavačica na Veleučilištu u Požegi. Kolegiji: Statistika; Ekonomika poduzetništva. Područje specijalizacije: Statistika. Ima iskustvo u radu u gospodarstvu na financijsko-računovodstvenim poslovima. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Mladen Rajko, dr.sc.

Sveučilište u Zadru
Doktor znanosti. Viši asistent na Odjelu za ekonomiju na Sveučilištu u Zadru. Vještine / kvalifikacije: EU i financijski konzultant za pripremu EU projekata, izradu poslovnih planova, investicijskih i drugih studija, iskustvo u radu na Strategiji razvoja nekoliko jedinica lokalnih samouprava u Republici Hrvatskoj, iskustvo u osmišljavanju marketinških aktivnosti i izradi Media planova za razne turističke projekte.

Mladena Bedeković, dipl.oec.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica
Zaposlena je na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na poslovima voditeljice računovodstva. Područje specijalizacije: računovodstvo i financije. Ima iskustvo na poslovima računovodstva gospodarskih subjekata.

Nataša Rupčić , doc.dr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Zaposlena na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Nositeljica je kolegija Menadžment i Upravljačka ekonomika. Područje specijalizacije: poslovno upravljanje. Autorica je brojnih stručnih članaka.

Nataša Drvenkar, doc. dr. sc.

Ekonomski fakultet, Osijek
Doktor ekonomskih znanosti. Od 2013. docentica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Nataša Romanjek Fajdetić, dipl. ing.

Veleučilište u Slavonskom Brodu
Rođena 16.7.1965. u Slavonskom Brodu. U periodu 1983-1988 završila Agronomski fakultet u Zagrebu. Doktorski studij završila 2009-2014. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. U razdoblju 1990.-2009. bila direktor i tehnolog poduzeća koje se bavilo proizvodnjom i prodajom gljiva šampinjona. Od 2009. radi kao predavač na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Od stranih jezika se služi se engleskim, španjolskim i njemačkim.

Neda Vitezić , prof.dr.sc.

Ekonomski fakultet, Rijeka
Redoviti je profesor u području ekonomije; grana Ekonomika poduzetništva, discipline Analiza psolovanja poduzeća, Kontroling i Revizija. Izradila je preko 350 raznih analiza za područje gospodarstva ( o financijskom poslovanju, troškovima, raspodjeli plaća, financiranju lokalne samouprave, ocjeni boniteta, financijakoj analizi i ocjeni bonieta kod pretvorbe, investicijske studije i sl.). Konzultant za malo i srednje poduzetništvo- Hrvatska mreža konzultanata.

Neven Garača, mr.sc.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica
Specijalnost: menadžment i upravljanje. Ima iskustvo rukovođenja Centra za socijalnu skrb i Doma za starije osobe.

Oliver Jukić, dr.sc.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica
Područja specijalizacije: elektrotehnika, telekomunikacije i informatika. Ima dugogodišnje rukovodeće iskustvo u gospodarskim subjektima.

Renato Vrebac, mag.oec

HAMAG-BICRO
Posjeduje dvanaestogodišnje iskustvo u managementu u privatnom i javnom sektoru. Od 2009 do 2013. godine radi za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao voditelj Fonda za ulaganje u znanost i inovacije ( sufinanciranog iz EU IPA sredstava), te kao voditelj Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II), financiranog zajmom Svjetske banke. Istovremeno, kao predstavnik MZOS-a radi na pripremi strateških dokumenata kao što su Inovacijska strategija RH za razdoblje 2014-2020, Inovacijska strategija zemalja Zapadnog Balkana, te formuliranju programa podrške razvoju inovacija, u sklopu djelokruga Ministarstva. U HAMAG - BICRO-u je zaposlen od 2014, gdje radi kao voditelj tima Europske poduzetničke mreže I Nacionalna kontakt osoba za mala I srednja poduzeća za Obzor 2020.

Rikard Bakan, mag.oec.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica
Osim u obrazovanju ima radno iskustvo u lokalnoj samoupravi. Područja specijalizacije: ekonomija, trgovina i turizam. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Robert Idlbek , dr.sc.

Veleučilište u Požegi
Dekan Veleučilišta u Požegi. Viši predavač, područje specijalizacije: informacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. Stalni sudski vještak za područje Informatike. Ima iskustva u radu na informacijskim sustavima za gospodarske tvrtke. Bavi se i proučavanjem tehnologija za integraciju heterogenih informacijskih sustava, kao i područja unapređenja poslovnih procesa. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Robert Plejić , prof.dr.sc.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split
Zaposlen na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu kao prodekan za nastavu, voditelj Studija arhitekture. Radio je kao projektant u arhitektonskim biroima i ostvario niz urbanističko arhitektonskih projekata, realizacija i nagrađenih natječajnih radova.

Romina Alkier Radnić , doc. dr. sc.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Područje specijalizacije: turizam, marketing ( promidžba ) u turizmu. Kolegiji: Ekonomika EU i turizam, Ekonomika Europe, International Tourism, Uvod u turizam i Golf turizam.

Ružica Gelo, dipl. ing.

Hrvatska gospodarska komora Zagreb
Direktorica Centra za EU u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Područje djelovanja: poljoprivreda, sigurnost hrane, prehrambena industrija te implementacija EU pretpristupnih i postpristupnih fondova posebice na području malog i srednjeg poduzetništva. Dugogodišnje iskustvo vezano uz EU teme i komuniciranje s EU institucijama.

Sandra Janković, prof. dr.sc.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Područje specijalizacije: računovodstvo. Kolegiji: Menadžersko računovodstvo, Računovodstvo malih i srednjih poduzeća, Međunarodno računovodstvo, Revizija, Upravljanje prihodima, Upravljanje troškovima. Ima dugogodišnje iskustvo rada u konzultantskoj tvrtki na poslovima izrade studija isplativosti i poslovnom savjetovanju.

Sandra Kantar, prof. i dipl. bibl.

Visoko gospodarsko učilište Križevci

Sanja Petek Mujačić, prof.

Bruketa&Žinić OM
Izvršna direktorica agencije Bruketa&Žinić OM s višegodišnjim iskustvom u managmentu i account managmentu u oglašivačkoj industriji. Diplomirala je povijest umjetnosti i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Područje specijalizacije: planiranje i upravljanje marketinškim projektima od komunikacijskih i kreativnih strategija do provedbe komunikacije kroz offline i on line kanale.

Sanja Opačak, dipl. oec.

Paprenjak d.o.o. Zagreb
Vlasnica i direktorica tvrtke Paprenjak d.o.o. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu; Strateško poduzetništvo, nove tehnologije i razvoj. Područje specijalizacije: management, marketing i prodaja. Ostalo: osnivačica udruge HRVATSKI SUVENIR i njezina bivša predsjednica; članica humanitarne udruge LIONS INTERNATIONAL; voditeljica povjerenstva za financiranje projekata u Distriktu 126-Hrvatska; ambasadorica ženskog poduzetništva RH U EU.

Saša Bukovac, dr.vet.med

Hrvatska gospodarska komora Zagreb
Pomoćnik direktora u Centru za EU u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Područje djelovanja: poljoprivreda, prehrambena industrija s posebnim naglaskom na implementaciju EU fondova u navedenim područjima te na području malog i srednjeg poduzetništva. Dugogodišnje iskustvo na rukovodećim funkcijama u provedbenim tijelima zaduženim za implementaciju EU fondova.

Saša Tomislav Mataić, bacc. ing. techn. inf.

SCHED
Profesionalni programer, software arhitekt i predavač. Višegodišnje iskustvo u vođenju programerskih timova i razvijanju aplikacija. Područja specijalizacije: internet tehnologije, mobilne aplikacije, SaaS (Software as a Service).

Senka Borovac Zekan ,

Sveučilišni odjel za stručne studije – Sveučilište u Splitu

Silvana Bandalo, dipl.oec.

HAMAG-BICRO
Dodatna usavršavanja pohađala je u BURGES Forderungsbank, Beč; Small business administration USAID/World learning, Washington; Njemačko društvo za tehničku suradnju (GTZ) i mnoga druga. Trenutno je zaposlena u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije na radnom mjestu višeg analitičara. Područja njezinih poslovnih aktivnosti su potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva (vođenje projekata, savjetovanje, informiranje, networking...). Ima dugogodišnje iskustvo predavača iz područja poslovnog planiranja, financija i računovodstva.

Slavica Netahli, dipl.oec.

Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću
Predavač na području Ekonomike poduzetništva od ak.god.2007/2008 do 2012/2013; Predavač na području Organizacije i menadžmenta od ad.god.2007/2008 do 2010/2011.
Područje interesa: Ekonomika poduzeća.

Smiljana Bezić, prof.mr.sc.

Sveučilišni odjel za stručne studije – Sveučilište u Splitu
Specijalizacija: javna nabava, poslovno komuniciranje. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Spomenka Krebsz,

Frizerski salon "BEAUTY" Zagreb
Vlasnica obiteljskog obrta, frizerskog salona « BEAUTY». Završila je Školu za osobne usluge, Zagreb; Frizer- majstor te brojne frizerske seminare i akademije – Vella, Keune, Loreal, Jadrostil, Framezi u inozemstvu i Hrvatskoj. Područje specijalizacije: Frizer- majstor; organizacija stručnih sajmova, organizacija edukacijskih seminara. Ostalo: aktivno učešće u tijelima Hrvatske obrtničke komore i Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Sunčica Oberman Peterka, izv. prof. dr.sc.

Ekonomski fakultet, Osijek
Doktor ekonomskih znanosti. Izvanredni profesor i prodekanica za nastavu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Područje interesa: Upravljanje malim i srednjim poduzećima, Strateško upravljanje, Pokretanje poslovnog pothvata, poduzetništvo,poduzetničko obrazovanje, liderstvo, autentično liderstvo

Svjetlana Letinić, mr. sc.

Veleučilište u Požegi
Mr. sc. Svjetlana Letinić je zaposlena kao viši predavač na Veleučilištu u Požegi. Područje specijalizacije: porezno poslovanje, računovodstvo.

Svjetlana Bušić, magistar

HAMAG-BICRO
Mr. Svjetlana Bušić radi kao voditeljica odjela za istraživanje, razvoj i inovacije u Službi za praćenje provedbe projekata te je ujedno project manager za provedbu programa Provjere inovativnog koncepta. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer marketing te je na istom fakultetu završila poslijediplomski stručni studij „Upravljanje poslovnim-industrijskim marketingom“. Dugogodišnje iskustvo stekla je u Poslovno – inovacijskoj agenciji Republike Hrvatske radeći na pripremi i provođenju nacionalnih i međunarodnih programa za financiranje inovacija u suradnji sa Svjetskom bankom, Kao voditeljica odjela za kompetitivna istraživanja aktivno je sudjelovala u poticanju i izgradnji inovativne tehnološke infrastrukture i provođenju poticajnih mjera za javni i privatni sektor. Svjetlana je sudjelovala i kao predavač na brojnim seminarima i konferencijama iz područja inovacija te je koautorica nekoliko članaka iz područja razvoja i jačanja inovativnog potencijala te suradnje državnog-privatnog i akademskog sektora.

Tajana Kesić-Šapić, mr.sc.

Hrvatska gospodarska komora Zagreb
Direktorica je Centra za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj u HGK. Znanstveni magistarski završila je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci gdje je trenutno na doktorskom studiju te ima zvanje predavača. U svojoj dosadašnjoj karijeri između ostalog radila je kao Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva zadužena za kreiranje i provođenje politika za MSP. Isto tako dugi niz godina radila je u privatnom poduzetništvu a i danas je suvlasnica obiteljskog gospodarstva koje se bavi kontinentalnim turizmom. Područje specijalizacije; malo i srednje poduzetništvo (pokretanje poduzetničkog pothvata, upravljanje poduzećem, marketing, poduzetničko obrazovanje, liderstvo...)

Tanja Šestanj Perić, mr.sc.

Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Predavač na kolegijima: Računovodstvo, Kontroling, Upravljačko računovodstvo (Sveučilišni studiji), Računovodstvo, Kontroling i politika kvalitete (Stručni studij). Ima dugogodišnje iskustvo u radu u bankarskom sektoru.

Tanja Milović, mr. sc.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Zagreb
Voditeljica Samostalne službe za izobrazbu, promicanje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Magistrirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu. Područje specijalnosti: biologija, ispitivanje patenata. Predavačica je na seminarima na temu zaštite intelektualnog vlasništva.

Tatjana Badrov , mr.sc.

Visoka tehnička škola; Bjelovar
Prodekanica za nastavu, razvoj i unapređenje, nastavnica Komunikacijskih vještina u Visokoj tehničkoj školi Bjelovar; također i Voditeljica odjela za pripremu I provedbu razvojnih projekata u Poslovnom parku Bjelovar d.o.o., razvojnoj agenciji. Područje specijalnosti: Priprema i provedba nacionalnih i međunarodnih projekata, trener komunikacijskih vještina. Certificirana konzultantica HAMAG INVEST-a.

Tea Duplančić Leder, prof.dr.sc.

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split
Doktorirala je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. godine radi na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, gdje predaje geodeziju. Ranije je radila u Elektrodalmaciji, Split i Hidrografskom institutu. Bila je urednica nekoliko nautičkih publikacija. Objavila je dvadeset pet znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i prezentirala je svoj znanstveni rad na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama i znanstvenim radionicama.

Tomislav Galeta, doc. dr. sc.

Strojarski fakultet, Slavonski Brod
Doktor tehničkih znanosti iz znanstvenog polja strojarstva, Strojarski fakultet, Slavonski Brod.Od 2009. docent, Strojarski fakultet, Slavonski Brod. Glavne aktivnosti i odgovornosti: Nastava na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju iz kolegija: Računalni programi; Digitalna poduzeća; Računalni programi u strojarstvu; Izgradnja informacijskih sustava; Upravljanje projektom; Metode analize poslovnog sustava; Brza izrada prototipa; CAD/CAM sustavi; Brza izrada modela; Nove informatičke tehnologije; Brza izrada proizvoda; Računalom podržano konstruiranje i izrada; Projektiranje informacijskih sustava; Fleksibilni proizvodni sustavi; Brza izradba prototipa i proizvoda.

Valentina Obradović , dipl. ing.

Veleučilište u Požegi
Diplomirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Trenutno na doktorskom sudiju. Od 2012. je viši predavač na Veleučilištu u Požegi. Nastavu izvodi na slijedećim kolegijima: Kemija hrane, Mikrobiologija hrane, Tehnologija konzerviranja i prerade
voća i povrća na smjeru Prehrambena tehnologija, te na smjeru Vinogradarstvo vinarstvo voćarstvo kolegije Mikrobiologija, te Prerada voća.

Vedran Đidara, mag. oec.

HAMAG-BICRO
Vedran je magistrirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Splitu u 2007. godini. Od tada je radio kao konzultant savjetujući poduzetnike na temu strateškog menadžmenta, razvoja proizvoda, pristupa financiranju te stvaranju brenda. Zadnje 4 godine specijalizira se u području intelektualnog vlasništva putem raznih treninga, seminara i konferencija te kroz besplatnu pomoć koju pruža kao EU IPR Helpdesk ambasador prema malim i srednjim poduzetnicima. Trenutno upravlja programima za kolaborativnu istraživačko-razvojnu suradnju na stvaranju inovacija agencije HAMAG-BICRO. EUREKA i Eurostars potiču međunarodnu suradnju, dok IRCRO podupire projektnu suradnju između poduzetnika te znanstveno istraživačkih institucija u Hrvatskoj. Kroz aktivnosti Europske poduzetničke mreže (EEN) i u suradnji s Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (DZIV) Vedran je organizirao i sudjelovao kao predavač brojnim treninzima o intelektualnom vlasništvu za poduzetničku i akademsku zajednicu.

Veljko Pauš, dipl.oec.

HAMAG-BICRO
Dodatna usavršavanja: Small business administration USAID/World learning, Washington; Njemačko društvo za tehničku suradnju (GTZ) učitelj poduzetništva – certifikat Ministarstva gospodarstva. Zaposlen u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije na radnom mjestu višeg analitičara. Područja specijalizacije: savjetovanje i informiranje poduzetnika o bespovratnim potporama, jamstvima, kreditima. Ima dugogodišnje iskustvo predavača iz područja poslovnog planiranja i osnova poduzetništva.

Verica Budimir , dr.sc.

Veleučilište u Požegi
Radi na Veleučilištu u Požegi kao profesorica i prodekanica za nastavu. Područje specijalizacije: računovodstvo, vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje financijskih izvještaja i financijskih planova. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Vesna Torbarina, dipl. oec.

Hrvatska gospodarska komora Zagreb
Kao voditeljica Euro info komunikacijskog centra u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Pripremala je hrvatske poduzetnike na promjene u zakonodavstvu, a od 2008. kao koordinatorica hrvatskog konzorcija putem projekta Europska poduzetnička mreža radi na poticanju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih poduzeća. Članica je nekoliko međunarodnih sektorskih grupa i nadzornih odbora za provedbu projekata u RH.

Vesna Bartolović,

HBOR
Zaposlena u HBOR-u od 2006.godine kao voditelj Područnog ureda za Primorje i Gorski kotar. Završila Ekonomski fakultet u Rijeci i više specijalističkih obrazovanja: FOIP studij za ocjenu investicijskih projekata, Brokerski ispit, Ocjena investicijskih projekata po UNIDO metodologiji, Projektiranje baze podataka i strukturna sistem analiza. Dugogodišnje iskustvo u komercijalnom bankarstvu kao direktor podružnica i regionalni direktor te iskustvo u osiguravateljnoj djelatnosti i upravljanju velikim gospodarskim subjektom.

Vidoje Vujić, prof. dr. sc.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Prof. dr. sc. Vidoje Vujić je profesor na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Obnašao je dužnost župana Primorsko goranske županije. Predsjednik je HGK, županijske komore Rijeka. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja poduzetništva, menadžmenta, sustava upravljanja kvalitetom i razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima. Područje specijalizacije: poduzetništvo i menadžment.

Violeta Šugar, doc. dr. sc.

Fakultet ekonomije i turizma „Mijo Mirković“, Pula
Doktor znanosti - Odjel za ekonomiju i turizam . Od 2009. docentica na Sveučilištu Jurja Dobrile, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Pula . Radno iskustvo: bankarska službenica, novinarka, poduzetnica.

Vitomir Tafra, mag.oec.

Obrazovna grupa Zrinski
Predsjednik Uprave OG Zrinski. Član je brojnih gospodarskih udruženja i autor programa edukacije. Ima dugogodišnje rukovodeće iskustvo u gospodarstvu i obrazovanju.

Vlasta Cerkvenik, dipl. oec.

TKG&SUPRA Zagreb
Project manager u tvrtki TKG&SUPRA privatne inicijative u zdravstvu, Zagreb. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Područje specijalizacije: profitni projekti u području medicine, wellnessa, osiguranja i farmacije. Ostalo: ambasadorica Evropske mreže ženskog poduzetništva.

Vlasta Klarić, mr.sc.

Hrvatska gospodarska komora Zagreb
Savjetnica u Sektoru za turizam u Hrvatskoj gospodarskoj komori. 30 godina rada u turizmu iz područja djelovanja: kulturni turizam, međunarodna suradnja u turizmu, turističke agencije, novi trendovi i proizvodi u turizmu, zvanje predavača.

Vlatka Ružić, mr.sc.

Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću
Viši predavač na Veleučilištu "Nikola Tesla" u Gospiću. Autor mnogih objavljenih radova.

Zdravko Tkalec, dr.sc.

Obrazovna grupa Zrinski
Također dipl.oec. smjer marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Dekan Visoke škole Zrinski. Ima iskustvo kao poduzetnik i rukovodilac tvrtki.

Zlatko Jankoski , prof.dr.sc.

Sveučilišni odjel za stručne studije – Sveučilište u Splitu

Zoran Vrhovski, mag.ing.eit.

Visoka tehnička škola; Bjelovar
Zaposlen na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru. Predavač za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, grana automatika. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Zrinka Blažević , mag.oec.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica
Zaposlena je kao predavač na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Područje specijalizacije: odnosi sa potrošačima i strategija marketinga.

Zvonimir Savić, mr.sc.

Hrvatska gospodarska komora Zagreb
Pomoćnik direktora u Centru za EU u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Područje djelatnosti: Fondovi EU - priprema strateških dokumenata za korištenje fondova EU, institucionalna struktura upravljanja fondovima EU.