Mentori

» Obrazac za mentore (prijava za nove mentore)Ivica Strelec, izv. prof. dr. sc.


Bio je voditelj jednog sveučilišnog znanstvenog projekta, te istraživač na 4 nacionalna znanstvena projekta.
Autor i koautor je 19 znanstvenih radova citiranih u WoS bazi podataka.
Član je Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

Josip Brumec, Prof. dr. sc. / dipl. ing


Objavio je preko 80 znanstvenih i stručnih radova i vodio nekoliko znanstvenih projekata.
Suautor je sveučilišnog udžbenika "Modeliranje poslovnih procesa" (Školska knjiga, 2018.).
Rezultate svojih praktičnih iskustava i teoretskih istraživanja prenosi u praksu kao konzultant za poduzeća, ustanove i tijela državne uprave.
Član je AIS-a (Association for Information Systems) te izabrani član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (ATZH). Ima certifikat za upravljanje poslovnim procesima (OCEB).

Adela Zobundžija,


Strateško poduzetništvo, poslovno planiranje, europski fondovi, edukacije za start-up tvrtke, investicijski planovi, studije isplativosti.
Adela Zobundžija, dipl. informatičar i mag.spec.univ.oec. strateškog poduzetništva sa više od 22 godine iskustva u poduzetništvu, savjetovanju i održavanju stručnih edukacija iz područja poslovnog planiranja i strateškog razvoja; Od 2014.g. osnivač i direktor konzultantske tvrtke Pro konzalting d.o.o. u Bjelovaru sa uslugom pružanja savjetovanja u vezi s poslovanjem - projekt menadžer (konzultant za nacionalne i EU fondove u prijavi ili provedbi projekata, savjetnik za start-up tvrtke, MSP u fazi rasta i razvoja, savjetnik za lokalne razvojne strategije, konzultant za programe ruralnog razvoja, vođenje javne nabave za MSP); Pretežite djelatnosti u kojima su provedeni projekti: izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta, ulaganje u IKT, razvoj i jačanje turizma, razvoj novih proizvoda, mjere programa ruralnog razvoja, izrada programa europskog socijalnog fonda (za OCD-ove), kreditiranje poduzetnika i dr. Prethodno iskustvo od 10 godina kao direktorica lokalne razvojne agencije i savjetovanje poduzetnika, voditelj poduzetničkog inkubatora, te certificirani konzultant za malo i srednje poduzetništvo HAMAG BICRO (2008 - 2010.g.), izgradnja i upravljanje poduzetničkim zonama, izrada strateških dokumenata razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini; članica Zajednice Poslovnih savjetnika HGK, udruge Poslovnih žena RH, udruge ZUIK-a u sklopu HGK, vanjski suradnik EFZG za strateško poduzetništvo, predavač iz područja poslovnog planiranja i EU fondova;

Alen Rubčić,


Više od 20 godina iskustva u raznim sektorima na lokalnim i internacionalnim projektima, u poduzetništvu, institucijama i međunarodnim korporacijama: telekomunikacije i IT industrija, proizvodnja, distribucija i trgovina, poljoprivreda i prerada, udruge i neprofitne organizacije, financije i državna uprava.
Obrazovanje: Doktorski studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu, pravo EU,Ekonomski fakultet u Zagrebu - magistar znanosti, FER Zagreb - magistar inženjer.
Specijalizacije i certifikati: Policy Advisor and Project Consultant - International Master in European Studies, Bruxelles, Université catholique de Louvain, CBA - Cost-Benefit Analysis of EU-Financed Projects, EIPA, Barcelona, Certifikat u području javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, Zagreb

Ana Nikšić,


15 godina iskustva u pripremi i provedbi EU projekata, provodi poslovno savjetovanje, edukaciju poduzetnika i sudjelovanje u aktualnim programima potpore poduzetnicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Edukacija i savjetovanje poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja obuhvaća širok opseg financijsko ekonomskih pitanja, savjetovanje u području internacionalizacije poslovanja i zaštite intelektualnog vlasništva.

Anamarija Delić,


Anela Šovagović,


Rođena 17.08.1978. godine, od 2003. do 2017. godine zaposlena na poslovima savjetnice u poduzetništvu u Miholjačkom poduzetničkom centru LRA d.o.o., a od travnja 2017. godine direktor iste tvrtke.
15 godina iskustva u upravljanju projektima, pisanju projekata, izradi poslovnih planova, programa i studija, savjetovanja vezanim uz početak poslovanja i pravne oblike poslovanja.

Anita Krolo Crvelin,


Viši predavač i pročelnica Odsjeka za trgovinsko poslovanje.

Anita Prelas Kovačević, dr. sc.


Radi kao viši predavač u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Anita Brajković Skoko,


Zagrebački Inovacijski centar d.o.o.
Radi u Centru za razvojne projekte Agencije na poslovima pripreme i provedbe EU projekata. U proteklom razdoblju radila je u Poduzetničkom centru unutar Agencije gdje je obavljala poslove stručne savjetnice za marketinške i edukacijske poslove, radila kao predavačica na seminarima i organizatorica Projekta Edukacije - poslovne poduzetničke škole.

Anita Krolo Crvelin,


Tijekom rada na Odjelu, pored nastavne djelatnosti obnašala i brojne dužnosti (Predstojnica zavoda za poduzetništvo, Pročelnica odjela za trgovinsko poslovanje, te trenutno voditeljica ureda za međunarodnu suradnju i mobilnost).
Autorica brojnih stručnih i znanstvenih radova, mentorica mnogih završnih i diplomskih radova.

Arijana Magdić,


Zagrebački Inovacijski centar d.o.o.
Voditeljica pravnih poslova i koordinatorica projekata. Uže je specijalizirana je za pravo društava, ugovorno i radno pravo, HR te prava intelektualnog vlasništva, u ekonomiji za business development.
Dugogodišnja je prevoditeljica i stalna sudska tumačica za engleski jezik s naglaskom na prijevode pravnih dokumenata.

Bisera Karanović, doc. dr. sc.


Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju. Ima višegodišnje iskustvo u privatnom sektoru, a uža specijalnost su joj pisanje inovativnih EU projekata te razvoj budžeta unutar istih.

Biserka Matković,


Više od trideset godina bavi se financijama i računovodstvom bilo na pozicijama financijskog direktora proizvodnog poduzeća u gospodarstvu, finacijskog kontrolora u korporaciji ili na poziciji pomoćnika ravnatelja za financijske,opće pravne i administrativne poslove u javnoj ustanovi.
Ispitivač je ekonomskog i organizacijskog dijela stručnih ispita za polaganje stručnog zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti.

Bojan Mijok, mag.oec.


Bojan Mijok je rođen 1988. godine, magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 2012. godine, a trenutno ga tri ispita dijele od diplome magistra inženjera agronomije na Agronomskom fakultetu.
U posljednje četiri i pol godine, radio je u VIDRA Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije gdje je bio Viši savjetnik za poljoprivredu i gospodarstvo.
Pisao je i provodio desetine projekata za jedinice lokalne samouprave, gospodarstvenike, poljoprivrednike.
Od lipnja 2017. godine obnaša dužnost direktora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije.
Od kolovoza 2017. godine paralelno sa funkcijom direktora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije obnaša dužnost direktora Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo.

Bojana Orsić, mag.oec


dugogodišnje iskustvo u projekt menadžmentu, organizacija u Upravi Društva,
upravljanje i planiranje aktivnosti društva.

Cinzia Zubin Zubin, Dr.sc


Osnovne aktivnosti i odgovornosti povezane su ponajviše uz organizaciju rada Područnog ureda sukladno uputama i nalozima HBOR-a.
Informiranje, savjetovanje i pružanje pomoći pravnim i fizičkim osobama u određivanju poduzetničke namjere i pripremi potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva za kredit prema programima HBOR-a za malo i srednje poduzetništvo te promoviranje svih drugih programa kreditiranja HBOR-a.
Prethodno radno iskustvo stekla u poslovnim bankama.

Damir Ribić, mr. sc.


Profesor na Visokoj školi za menadžment u turizmu i ingormatici u Virovitici. 12 godina iskustva u bankarskom sektoru, na poslovima kreditiranja poduzetnika.

Danijel Bertović,


Do sada je izradio preko 60 investicijskih studija te bio predavač na raznim edukacijama vezanim uz razvoj poduzetništva i star-upova.
Tijekom 2016. završio je i dodatnu edukaciju u SAD-u kojom je stekao nove kompetencije i vještine za poticanje daljnjeg razvoja poduzetništva.

Danijela Slipčević,


Sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata, provodi poslovno savjetovanje, edukaciju poduzetnika i sudjelovanje u aktualnim programima potpore poduzetnicima na nacionalnoj razini,
sudjeluje u aktivnostima koji pridonose jačanju regionalne konkurentnosti, koordinaciji i poticanju regionalnog razvoja RH,
te praćenju, analizi i vrednovanju ostvarivanja razvojnih programa i projekata na području Grada Vinkovaca.

Danijela Kažović, mr.sc.


Magistrirala je generalni menadžment na Ekonomskom fakultetu Rijeka gdje je trenutno na doktorskom studiju. Područja za koje je specijalizirana su računovodstvo, poslovno planiranje, poslovanje udruga, projektni menadžment i primjena informatike u olakšavanju posla u računovodstvu i uredu.
Predavač je na Veleučilištu Velika Gorica na kolegiju Upravljanje projektima. Ovlašteni je ECDL ispitivač za Osnovni i Napredni ECDL. Vlasnica je firme Dijalog Zagreb d.o.o. Urednica je Info portala za udruge www.cerno-zagreb.hr. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih članaka te priručnika Jednostavno knjigovodstvo za udruge.

Dario Vuljanko,


Obnaša funkciju financijskog koordinatora projekta u sklopu LIFE programa EU te je član razvojnog tima startup-a 3D EMS koji razvija produkte za krizni management bazirane na satelitskim podacima Copernicus programa.

Prethodno iskustvo uključuje vođenje poduzetničkog akceleratora – StartUp Factory Zagreb, evaluaciju EU projekata kao i razvoj projekata za Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija zemalja jugoistočne Europe (SEECEL).

Davor Kobal,


ICT

Nakon završenog studija telekomunikacija i informatike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva radio je na poslovima vezanim uz razvoj softvera i hardvera u raznim područjima. Sudjelovao je na mnogim projektima vezanim uz nadzor i održavanje mrežnih platformi i usluga te interneta stvari (Internet of Things). Trenutno radi kao projektant telekomunikacijskih sustava u tvrtci Inceptum gdje radi na izradi kompleksnih rješenja sustava za operativnu i poslovnu podršku u ICT sektoru.

Dejan Miljenović,


Analiza trostrukog rezultata poslovanja

Zaposlen kao poslijedoktorand na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

Dejan Vuksanović,


Posjeduje desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU i nacionalnih izvora, izradi gospodarskih projekata i studija, prikupljanju i analizi poduzetničkih ideja, edukaciji poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja. Od 2013. do danas obnaša dužnost direktora Razvojne agencije.

DINKA ŽUŽIĆ,


dugogodišnje iskustvo u poslovima savjetovanja u korištenju Eu fondova, izradi investicijskih studija, poslovnih planova, prijavnih obrazaca, koordinaciji i provedbi projekata iz raznih područja (poduzetništvo, poljoprivreda, itd.).
Završila je i specijalistički program izobrazbe u području javne nabave za što posjeduje važeći certifikat.

Dinka Žužić,


Dugogodišnje iskustvo u izradi investicijskih studija, poslovnih planova, prijavnih obrazaca, studija izvodljivosti, koordinaciji projekata, provedbi javne nabave

Domagoj Karačić, Izv.prof.dr.sc


Samostalno i u suautorstvu objavio je 34 znanstvena rada te je sudjelovao na više domaćih i međunarodnih konferencija te je objavio 3 nastavna materijala za studente.
Član je Izvršnog odbora Udruge računovođa i financijskih djelatnika - Osijek.

Dragan Peraković,


Informacijsko-komunikacijski sustavi, razvoj inovativnih usluga, e-Forenzika, modeliranje ekosustava za isporuku novih usluga

Dragan Peraković predstojnik je Zavoda za informacijsko-komunikacijski promet i voditelj Katedre za upravljanje informacijsko-komunikacijskim uslugama na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Uvažen je član akademske zajednice sa velikim iskustvom u nastavnom i istraživačkom radu u području telekomunikacijskog sektora. Aktivan je kao suorganizator, član znanstvenih odbora i recenzent u odborima brojnih konferencija i znanstvenim časopisima te evaluator projektnih prijedloga za financiranje na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Autor ili koautor je više od 100 znanstvenih radova u časopisima i u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova, te 8 poglavlja u znanstvenim knjigama objavljenim na engleskom jeziku.

Dražen Sudinec,


Certificirani konzultant Hamag-a za financije i poslovno planiranje, VSS, završen studij na FSB u Zagrebu, dipl.ing.strojarstva, radno iskustvo 18 godina, a vezano uz proizvodnju, uslužne djelatnosti i prodaju te poslovno savjetovanje od 2009. do 2018. Završeni tečajevi kod FOIP za investicijske projekte i kod HIF-a za studije izvodljivosti. Priprema EU projekata za poduzetnike - u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i uslugama. Član UKRRA (Udruge konzultanata za ruralni razvoj).

Dražen Vrhovski,


iskustvo bavljenja razvojem poslovanja, konzaltinga, te istraživanja i razvoja u području primjene visokih tehnologija u prometu i logistici, poput geoinformacijskih, satelitsko-navigacijskih i drugih sustava i tehnologija.
Tijekom svoje profesionalne karijere obnašao je niz rukovodećih dužnosti u domaćim i inozemnim tvrtkama različitima po veličini, djelatnosti i porijeklu kapitala, te je isto tako profesionalno angažiran i kao vanjski tehničko-poslovni konzultant većeg broja institucija i tvrtki u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Duško Stajić, mr. sc.


Voditelj Drugog projekta tehnologijskoga razvoja (STP II) financiranog iz zajma Svjetske banke, iz kojeg se financiraju inovacijski programi HAMAG-BICRO, znanstveno-istraživački projekti UKF fonda suradnje sa znanstvenicima iz dijaspore te priprema projekata za financiranje iz EU fondova. Diplomirao i magistrirao na FER-u u Zagrebu, Zavodu za automatiku i procesno računarstvo. Radio 9 god. u privatnom sektoru na razvoju softvera za inozemne korisnike, te 7 god. kao IT savjetnik na projektima Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, aktivno sudjelovao u implementaciji Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Može pružiti savjete u pripremi inovativnih projekata i izradi projektne dokumentacije.

Goran Kasun,


Menadžment, Financije, Računovodstvo i porezi

Goran Kasun je u prvih 10 godina profesionalne karijere radio kao revizor i financijski direktor internacionalnih kompanija, a sljedećih 10 kao generalni direktor proizvodnih, trgovačkih i grupacije poduzeća u regiji. Ovlašteni je revizor Association of Certified Chartered Accountants, Velika Britanija, a zvanje magistra poslovnog upravljanja stekao je na IEDC Bled School of Management. Potom 2012. godine osniva Kagor d.o.o. koji je realizirao brojne poslove savjetovanja s područja financija, organizacije poslovanja i upravljanja projektima malih i srednjih poduzetnika. Izradom porjektnih sažetaka i poslovnih planova osigurano je financiranje kreditima i bespovratnim potporama u ukupnom iznosu većem od 250 milijuna kuna.

Goran Klepac, dr. sc.


Voditelj katedre za informacijske sustave, Algebra visoko učilište, Direktor strateškog razvoja (financijski sektor) Dugi niz godina radio je kao konzultant u domeni otkrivanja znanja iz baza podataka (data science) u različitim granama gospodarstva (trgovina, financije, telekomunikacije, osiguranja). U svojstvu evaluatora i konzultanta bio je angažiran na nizu projekata za HAMAG-BICRO (RAZUM, IRCRO, POC), MZOS i Makedonski fond za inovacije Aktivno sudjeluje kao konzultant u domeni razvoja inteligentnih sustava i rješenja u domeni marketinga i rizika koji uključuju kombiniranje interdisciplinarnih područja koji također uključuju otkrivanje pravilnosti i uzoraka u strukturiranim i nestrukturiranim izvorima podataka, te razvoj modela poput: sustava ranog upozorenja, prediktivnih modela u domeni prekida ugovornih odnosa, cross sellinga, up sellinga,segmentacija, profiliranja …

Goran Justinić,


CEO i LEAD DEVELOPER u razvoju vlastitih ICT i IOT projekata, projektiranje i konzultantske usluge, područje upravljanja projektima, član HKIE, poslovno savjetovanje u projektima JPP-a i ESCO modela (EPC-a)

Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.


Bavi se pripremom i provedbom projekata s naglaskom na EU projekte, regionalni razvoj, poslovno savjetovanje, edukaciju poduzetnika i sudjelovanje u aktualnim programima potpore poduzetnicima na nacionalnoj razini.

Goran Dautović,


Zagrebački Inovacijski centar d.o.o.
Posjeduje široko iskustvo u financijama, investicijama i vođenju projekata te praktično iskustvo u korporativnim financijama, financijskoj analizi i modeliranju s naglaskom na investicije u inovativne projekte od strane fondova rizičnog kapitala.

Goran Blagus,


Gibla poslovno savjetovanje
Business coach s višegodišnjim iskustvom iz poduzetništva i korporativnog poslovanja te je prepoznat po pomaganju poduzetnicima u postizanju iznimnih rezultata iz prodaje, upravljanja, managementa, motivacije, produktivnosti, profitabilnosti i kreativnosti. Poslovno iskustvo je stekao vođenjem internet tvrtki od 1996. godine, te je među rijetkim poduzetnicima koji je svoj start-up prodao drugoj tvrtki.

Iva Štifanić Debelić,


Poslovni biro PBIRO d.o.o.
Dipl.oec., European Project Manager, poslovna konzultantica sa dugogodišnjim iskustvom u područjima poslovnog i investicijskog savjetovanja. Edukacije poduzetnika te pripreme i provedbe projekata za financiranje iz Fondova EU i ostalih izvora.

Ivan Štefanić,


Redoviti profesor u trajnom zvanju (koordinator modula: Financije i financijsko poslovanje i Agrarna politika i ruralni razvoj EU) i direktor TERA TEHNOPOLIS d.o.o..
Područje specijalizacije: poduzetništvo temeljeno na znanju i tehnologiji, poduzetništvo u poljoprivredi i preradi hrane, zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom

Ivan Plačko,


Od 2007. godine do danas sudjelovao sam u pripremi i provedbi brojnih projekata iz područja poticanja poduzetništva, regionalnog razvoja te razvoja i komercijalizacije novih tehnologija. Od 2012. godine sam direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Ivana Flanjak, dr. sc.


Zaposlena na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku na Katedri za kakvoću hrane.
Autorica većeg broja znanstvenih i stručnih radova iz područja kvalitete i sigurnosti hrane.

Ivana Tonković Pražić,


Doktorirala 2018. g. na temu "Utjecaj osobnih vrijednosti na stilove odlučivanja kupaca na tržištu automobila" na Ekonomskom fakultetu u Splitu.
Zaposlena na Veleučilištu Nikola Tesla od 2007. g. kao asistent, a od 2011. g. kao predavač. Između ostaloga, predavala kolegije: Osnove marketinga, Vještine prodavanja i pregovaranja, Marketing u prometu, Ponašanje potrošača, Istraživanje tržišta, Upravljanje kvalitetom...

Ivana Mišetić,


Zaposlena u Zagrebačkom Inovacijskom centaru d.o.o. ispod godine dana i stječem iskustva na temu poduzetništva ali eksperitzu na temu poduzetništva tek gradim.

Ivica Ružić,


http://cv.oss.unist.hr/preview/document/4/cv?lang=hr
http://cv.oss.unist.hr/preview/document/4/competition?lang=hr

Ivica Zdrilić, doc. dr. sc.


Nositelj više kolegija na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za ekonomiju i Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu.

Ivo Crnolatac, dr. sc.


Kemičar-farmaceut s dugogodišnjim iskustvom u industrijskom istraživanju i razvoju biotehnoloških proizvoda i bazičnom istraživanju biomolekularnih interakcija i spektroskopije. Iskustvo u provedbi tržišno orijentiranih istraživačko-razvojno-inovacijskih projekata.

Ivo Koški,


Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
15 godina iskustva u programima razvoja poduzetništva

Ivona Jukić, mr. sc.


Viši predavač u znanstvenom području Društvenih znanosti, za polje Ekonomija, granu Ekonomika poduzetništva. Voditeljica je projekta Studentski poduzetnički inkubator.

Ivona Mrva, mag.oec


educira studente u pisanju poslovnih planova i sudjeluje u razvoju poduzetničkih projekata.
Osim toga, savjetuje male i srednje poduzetnike, ima iskustva u organizaciji radionica za više od 100 sudionika te provodi regularne promotivne aktivnosti, ali i one vezane uz posebne manifestacije ili izdanja, kao što su novosti Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Jana Blažević Marčelja,


Ima dugogodišnje iskustvo na području edukacije, razvoja novih proizvoda i tehnoloških rješenja te unapređenja poslovnih procesa.
Posljednjih nekoliko godina kreirala je i održala niz seminara o određivanju cijena.
U razdoblju od 2012. do 2014. godine napisala je niz specijaliziranih članaka za magazin ˝Ja, trgovac˝.

Jean-Pierre Maričić,


Voditelj projekata u Poduzetničkom inkubatoru BIOS.

Jelena Eklemović, dipl. menadž. u turizmu


menadžer u turizmu, dugogodišnje iskustvo sa projektima vezanim za turizam.
Planiranje aktivnosti društva, razvoj kapaciteta društva, informiranje, educiranje, savjetovanje i mentoriranje.

Josip Balen,


Mobilne aplikacije, Inteligentni transportni sustavi

Doc.dr.sc. Josip Balen radi kao docent na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Njegovo glavno područje istraživanja su inteligentni transportni sustavi, a glavno područje nastave razvoj i primjena mobilnih aplikacija. Uz akademsku karijeru radi kao poduzetnik i konzultant za SME. Boravio je na brojnim kraćim i dužim usavršavanjima na prestižnim sveučilištima u Europi I sudjelovao je u nekoliko projekata. Aktivan je IEEE volonter s brojim funkcijama na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

Josip Romić,


Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.
Radi i u privatnom poduzeću JODIKA d.o.o. na poslovima, organizacije i managementa.

Jurica Bosna, mag.oec.


Djelatnik Sveučilišta u Zadru na Odjelu za ekonomiju. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju Menadžmenta.

Karla Brkić, dr. sc.


Dugogodišnja suradnica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje trenutno drži nastavu kao vanjski suradnik. Znanstvenu karijeru nedavno je zamijenila pokretanjem vlastitog posla. Područja stručnosti: umjetna inteligencija, računalni vid, strojno učenje, duboko učenje, virtualna stvarnost, računalna grafika, razvoj računalnih igara, kriptovalute. Specijalizirana za razvoj komercijalnih programskih rješenja iz navedenih područja. Više od 40 objavljenih znanstvenih radova.

Karlo Kukec,


Karlo Kukec direktor je Tehnološkog parka Varaždin. U preko 10 godina rada u poduzetničkoj potpornoj instituciji sudjelovao je u implementaciji preko 10 projekata financiranih iz EU, u ulozi projektnog partnera i voditelja projekta.
Jedan je od osnivača Voogle inicijative i Voogle akceleratora. Voditelj je organizacijskog tima Voogle konferencije i programa Fast track to Chicagoland, koji je odabran kao najbolji potporni program za 2017.g. na međunarodnoj konferenciji o poslovnoj inkubaciji održanoj u Seattlu, u travnju 2017.g.

Katica Badel,


Od 2004 godine vlasnica i direktorica tvrtke Studio bar d.o.o. Od osnutka tvrtke prati trendove u specifičnim proizvodima koje tvrtka prodaje, te ih približava i omogućavam svojim klijentima.
Smatram da iskustvo koje posjeduje u prodaji, nabavi te radu s ljudima može uspješno prenijeti mladim poduzetnicima, te im savjetima olakšati put ka postizanju ciljeva.

Krešimir Delač,


Financije i poduzetništvo; tehničke znanosti

Krešimir Fertalj, Prof. dr. sc.


Redoviti je profesor na Zavodu za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje nekoliko računarskih kolegija na svim razinama studija.
Njegov stručni i znanstveni interes je u području automatiziranog programskog inženjerstva, složenih informacijskih sustava, upravljanja projektima te sigurnosti programske podrške.
Vodio je nekoliko znanstvenih i istraživačkih te više desetaka razvojnih projekata.
Bio je mentor na više od 200 završnih i diplomskih radova, devet magistarskih radova te devet doktorskih disertacija i jednom specijalističkom završnom radu.
Objavio je više od 170 znanstvenih i stručnih radova.

Kristian Ravić,


Zagrebački Inovacijski centar d.o.o.
Kao magistar financija, radim na pripremi i provedbi EU, nacionalnih i lokalnih projekata usmjerenih na razvoj poduzetništva, poticanja zapošljavanja i razvoja inovacijskog i startup poduzetništva na području grada Zagreba.
Kao koordinator predakceleracijskog programa STARTUP FACTORY ZAGREB, aktivno sam uključen u poslovni razvoj tvrtki u najranijoj fazi razvoja. Kao mentor u sklopu programa pomažem tvrtkama u razvoju poslovnih modela, financijskog planiranja, razvoju korisnika te u pripremi prezentacija (pitch-eva).

Kristina Svržnjak, dr. sc.


Profesorica na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima (VGUK). Nositeljica je predmeta Ruralni razvoj, Ruralni turizam, Agrarna politika, Marketing i menadžment u poljoprivredi i Osnove menadžmenta u poljoprivredi na stručnom studiju Poljoprivreda, zatim predmeta Ekonomika poljoprivrede, Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu, Ruralni razvoj i Poljoprivreda u Europskoj Uniji na specijalističkom diplomskom studiju Menadžment u poljoprivredi te sudjeluje u izvođenju vježbi iz predmeta Tržište i marketing proizvoda održive i ekološke poljoprivrede na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Poljoprivreda.

Kristina Detelj, dr. sc.


Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Docentica na katedri za gospodarstvo i organizaciju , Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Specijalističko područje: poduzetništvo, poslovno planiranje, inovacije, poticanje inovacija. Suradnja s gospodarstvom: izradila više poslovnih planova i investicijskih studija.

Lana Labaš, mr. sc.


Iskustvo u financijama, bankarstvu, ljudskim potencijalima, leasingu, poslovnom savjetovanju, rad na projektima gospodarskog i poduzetničkog te društvenog i komunalnog tipa.

LANA LABAŠ,


rad u struci,na vodećim , odgovornim i samostalnim pozicijama.
područja djelovanja : financije, računovodstvo, javne službe, bankarski sektor, ljudski resursi, poslovno savjetovanje,
mentoriranje, priprema, pisanje i provedba Eu projekata.

Lana Ugrčić,


Voditeljica Studentskog poduzetničkog inkubatora na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu.

Ljiljana Najev Čačija,


Docentica na katedri za marketing. Dugogodišnje iskustvo u poduzetništvu

Luka Samaržija,


Nakon završenog preddiplomskog studija (smjer međunarodna ekonomija) na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2006. godine, zapošljava se u poduzeću Liccos d.o.o. gdje radi kao voditelj servisnog odjela. U periodu 2006-2009. pohađa specijalistički poslijediplomski studij „Poslovanje s EU“ kojeg uspješno završava obranom magistarskog rada „Klasterizacija u funkciji prodora drvne industrije Republike Hrvatske na tržište Europske Unije“. U siječnju 2010. godine zapošljava se na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te radi kao asistent na kolegijima Menadžment, Projektni menadžment i Logistički menadžment. U travnju 2010. godine upisuje doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a 16. prosinca 2014. godine uspješno brani doktorsku disertaciju s naslovom „Optimizacija drvnih klastera primjenom koncepta menadžmenta opskrbnog lanca“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Zdravka Zekića. Pristupnik time stječe akademski naziv doktora društvenih znanosti iz polja ekonomije, grane organizacije i menadžmenta.

Maja Ćukušić,


https://www.linkedin.com/in/mcukusic/

Maja Has, mag.oec.


Asistentica na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski na grupi poduzetničkih kolegija.
Doktorandica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Područje interesa: poduzetništvo, pokretanje i razvoj poduzetničkog pothvata, upravljanje poduzetničkim projektima, savjetovanje za mala i srednja poduzeća

Marija Lovrić, dr. sc.


Doktorat prirodnih znanosti, polje kemija stekla je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, te je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana u zvanje znanstveni suradnik u području biomedicine i zdravstva, polje farmacija.

Marija Šarić,


Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.
Radi u poduzetničkoj potpornoj instituciji kao organizator poslovanja, voditelj inkubatora te voditelj projekata tvrtke. Iskustvo je stekla u turizmu kroz 10 godina rada u vodećim poslovima turističke agencije.

Marija Baburić Vranešić, univ.spec.oec.viši predavač


vodič u Memorijalnom centru „Nikola Tesla“ – Smiljan (2008.), stručna voditeljica Memorijalnog centra „Nikola Tesla“ – Smiljan (2008. - 2009.), asistent na stručnim studijima Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću 2009.-2012.
2012. – predavač na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću na stručnim studijima.
Aktivnosti: Predsjednica Savjeta mladih grada Gospića od 2009. godine.
predavač na stručnim studijima Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću na kolegijima: Osnove marketinga, Poslovne komunikacije, Upravljanje kvalitetom, Poslovna organizacija ,Osnove turizma.

Marijana Puljas,


pripremi i provedbi projekata, financijskog planiranja i praćenja poslovanja inkubatora te organizacija I provođenje edukacija (“Startup akademija”) i konferencija na temu poduzetništvo.
Također izrađuje poslovne planove/investicijske studije te projekata za bespovratna sredstva (za nacionalne i EU fondove).
Sudjelovala kao predavač na radionicama „Osnove poduzetništva“, „Poslovno planiranje“, „Izvori financiranja MSP“ , „Kako pokrenuti posao u RH“, „Od ideje do realizacije“ – Project Cycle Management (PCM)

Marinela Krstinić Nižić, Izv. prof. dr. sc


Objavila je u koautorstvu knjigu Gospodarenje energijom u turizmu te je nositeljica kolegija Nacionalna ekonomija, Urbana ekonomija i Menadžment održivog razvoja.
Objavila je preko 60tak znanstvenih radova iz područja ekonomike energetike u turizmu i održivog razvoja.

Mario Stipčević,


Fizika, informati;ka sigurnost, elektronika

Mario Šimunković Šimunković, mag.oec. pred


Radi i na izradi i provedbi projektnih prijedloga za nacionalne i EU programe i fondove (ESF, Erasmus+, INTERREG, Poduzetnički impuls, ostali nacionalni i međunarodni natječaji). U upravljanju i provedbi projekata specijalnost mu je izrada budžeta, analiza i izrada financijskih izvještaja i pružanje stručne pomoći klijentima. Posjeduje IPMA certifikat C razine.

Marko Kolaković, Prof. dr. sc


Nositelj je discipline Poduzetništvo, voditelj specijalističkog poslijediplomskog studija "Strateško poduzetništvo", voditelj je FBA programa cjeloživotnog obrazovanja "Poduzetništvo u ekonomiji znanja", osnivač je Studentskog poduzetničkog inkubatora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te osnivač i predsjednik Međunarodnog instituta poduzetništva.
Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja Ekonomike poduzetništva.

Martina Broketa,


Molekularna biologija, biomedicina
Od 1991. do 1992. godine radila je na Institutu „Ruđer Bošković“ kao znastveni asistent pripravnik, a od travnja do rujna 1993. bila je na stručnom usavršavanju na Zavodu za virologiju Sveučilišta u Ulmu u Njemačkoj. Od 1995. godine do 1996. godine radila je u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske u Upravi za obranu Zagreba. 2005. godine radila je kao stručni suradnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Od listopada 2005. godine zaposlena je u Hrvatskom zavodu za norme kao viši stručni savjetnik za normizaciju u području nemetalnih materijala.

Martina Jurković, struč.spec.oec., predavač


Voditeljica Centra za cjeloživotno obrazovanje, a glavna područja stručnosti su: razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja, razvoj programa obrazovanja odraslih, razvoj e-learning programa, organizacija konferencija i ljetnih škola, te upravljanje obrazovnim uslugama.

Martina Krsnik,


Uključena je u poslove upravljanja tehnološkom bazom podataka Europske poduzetničke mreže (pisanje tehnoloških ponuda, potražnji za tehnologijom i poslovnih sporazuma o suradnji).
Na dnevnoj bazi prevodi tekstove povezane s nacionalnim i EU projektima te radom Ureda za transfer tehnologije J.J. Strossmayera u Osijeku.

Martina Golčić, dipl.oec.


Martina Golčić, dipl. ek. , smjer marketing sveučilšte zagreb, posljediplomski financije poduzeća, Broker - licenca zagrebačke burze, alumni program University Chicago, Polsky cenetr of entrepreneurship and innovation, Chicago.
Vodi program akceleracije razvoja start-up tvrtke u inkubatoru u Koprivnici, vanjskip redavač na Sveučilištu Sjever - predmet managment malih kompanija i EU fondovi (financiranje, projektni managment, suradnik je na Founder instutute Zagreb, Vodim tvrtku Innotech - innovation in food tech sector, 7 godina rada kao novinar i urednik na HRT ( mediji), osnivač i vlasnik komapnije za razvoj software (2000. god. exit)

Mate Kosor,


Sveučilište u Zadru.
Diplomirao je 2003. studij računarstva PMF Zagreb, doktorski studij University of Houston (Texas) i Sveučilište u Zagrebu i doktorirao matematiku 2014.
Radio je kao nastavnik u osnovnoj školi, asistent u istraživanju i nastavi na sveučilištima, financijski analitičar u trgovačkom poduzeću, docent na Sveučilištu u Zadru.
Surađivao je u primjeni matematike na stručnim problema u područjima: ekonomija, financije i kontroling, logistika, strojarstvo, promet i pomorstvo, medicina, računarstvo, biologija i ekologija, obrazovanje, itd.

Mateja Horvat , mag.oec


Priprema i provodi nekoliko projekata financiranih putem različitih programa Europske unije.
Ima iskustva u radu sa studentima, organizira boot campove, hackathon natjecanja te razne evente s ciljem poticanja poduzetništva.

Melita Meštrovič,


iskustva u identifikaciji, razvoju i upravljanju projektima, koordinaciji, izvješćivanju, financijama i promociji projekata.
Organizacija i provedba edukativnih aktivnosti: seminari, okrugli stolovi, predavanja, radionice .
Djelatnica Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. , voditeljica projekta

Milica Potkonjak-Šuljić,


Na Par-u obavlja nastavu na kolegijima Poslovno komuniciranje i Prezentacijske vještine

Milica Milosavljević,


Nositeljica je certifikata iz područja javne nabave, a kroz niz edukacija stekla je dodatna znanja iz područja projekt menadžmenta, poslovnog planiranja, strateškog planiranja i upravljanja razvojem te izrade CBA.
U praksi se najviše bavi pripremom i provedbom projekata, izradom poslovnih planova i studija, savjetovanjem poduzetnika i izradom strateških dokumenata

Milivoj Mandić,


HŽ Infrastruktura d.o.o.
Znanstveno i stručno radi u području elektromagnetske kompatibilnosti visokonaponskih postrojenja.
Sudjelovao je na poslovima akreditiranja i godišnjih nadzora nad laboratorijima visokog napona na FER-u kao voditelj mjerenja i proračuna. Kao suautor radio je na više od 60 (šezdeset) studija i elaborata na području utjecaja električnih željeznica na elektroenergetski sustav te objavio 16 (šesnaest) članaka u časopisima i sudjelovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. U 2013. godini izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti – polje elektrotehnika.

Mirela Marović Omerzu,


Pripremala je i savjetovala izradu projekata s tematikama poput razvoja ljudskih potencijala, povećanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, razvoja turizma, promocije kulturne baštine.
Osim toga, osnivačica je BIZkoshnica coworking prostora u Zagrebu, trenerica poduzetničkih vještina i velika promotorica poduzetništva kod mladih.

Mirjana Radman-Funarić, dr.sc./viši znanstveni suradnik, prof.v.š.


Predaje statistiku i ekonomske predmete na Veleučilištu u Požegi od 2006. godine.
Diplomirala je 1988. godine te magistrirala 2003. na temu Značaj razvoja poduzetništva u Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji.
Doktorirala 2013. godine na temu Osnaživanje socijalnog kapitala s ciljem poticanja gospodarskog razvoja hrvatskih regija. Autor je više znanstvenih i stručnih radova.
Od 2001. godine je stalni sudski vještak za područje financija i knjigovodstva. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva sudskih vještak i procjenitelja.

Mladen Perkov,


Diplomirao 1986. godine na Elektrotehničkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao MBA diplomu 2010. godine na Zagrebačkoj Školi za Ekonomiju i Menadžment (ZŠEM) u Zagrebu. Inženjer i poduzetnik s profesionalnim iskustvom u industriji transporta i energetike s 31 godinom radnog iskustva. Trenutno obavlja funkcije izvršnog direktora tvrtke Helb d.o.o. i mendžera klastera Inteligentna Energija (obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost). Posebna područja specijalnosti i interesa su automatizacija elektroenergetskih postrojenja, Inteligentna mreža (Smart Grid), obnovljivi izvori energije te marketing, razvoj poslovanja, menadžment, leadership i executive coaching.

Mladen Rajko,


Od 2014. godine zaposlenik je Sveučilišta u Zadru – Odjel za ekonomiju te je nositelj kolegija Ekonomija, Menadžment, Poduzetništvo, EU fondovi i Menadžment projekata.

Mladena Bedeković, univ.spec.oec., v.pred


Zaposlena u Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici na radnom mjestu višeg predavača. Od 2017. godine pročelnica Odjela za ekonomiju. Područje interesa: računovodstvo i porezi.

Nataša Rupčić,


Menadžment

Doktorirala iz područja menadžmenta, surađuje s časopisom Poslovni savjetnik kao konzultant.

Nataša Romanjek Fajdetić,


Diplomirala 1988. Agronomski fakultet Zagreb. Od 1992. do 2008. vodi Romanjek d.o.o. (direktor, tehnolog proizvodnje gljiva i marketing). Od 2008. zaposlena na Veleučilištu Slav. Brod. Doktorirala 2004. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

Nenad Buljan,


Iskusan menadžer i poslovni savjetnik, kao i trener u području poslovnih vještina, s više od 29 godina profesionalnog iskustva. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje dipl. ing. elektrotehnike, te završio MBA studij na IEDC Poslovnoj školi Bled. Bogato poslovno iskustvo stekao je radeći na visokim menadžerskim pozicijama u različitim industrijama, u domaćim i internacionalnim kompanijama u uslužnoj i proizvodnoj djelatnosti. Od 2008. godine gospodin Buljan vodi vlastitu tvrtku za poslovno savjetovanje, primarno usmjerenu na rad s malim i srednjim poduzetnicima (MSP).

Neven Garača,


Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Od 2007. godine zaposlen na Visokoj školi Virovitica kao predavač.

Nikola Tanković, dr. sc.


Diplomirao je i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 2009. do 2014. zaposlen je u Superiusu d.o.o. kao programski inženjer gdje 2015. postaje tehnički direktor. Godine 2016. zapošljava se kao asistent na Odjelu za informacijske i komunikacijske tehnologije Sveučilišta u Puli. Tijekom 2016. i 2017. godine sudjeluje kao istraživač u znanstvenom projektu Programski sustavi u evoluciji: analiza i inovativni pristupi pametnom upravljanju.

Renato Vrebac, mag.oec

HAMAG-BICRO
Posjeduje dvanaestogodišnje iskustvo u managementu u privatnom i javnom sektoru. Od 2009 do 2013. godine radi za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao voditelj Fonda za ulaganje u znanost i inovacije ( sufinanciranog iz EU IPA sredstava), te kao voditelj Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II), financiranog zajmom Svjetske banke. Istovremeno, kao predstavnik MZOS-a radi na pripremi strateških dokumenata kao što su Inovacijska strategija RH za razdoblje 2014-2020, Inovacijska strategija zemalja Zapadnog Balkana, te formuliranju programa podrške razvoju inovacija, u sklopu djelokruga Ministarstva. U HAMAG - BICRO-u je zaposlen od 2014, gdje radi kao voditelj tima Europske poduzetničke mreže I Nacionalna kontakt osoba za mala I srednja poduzeća za Obzor 2020.

Roman Malarić,


Transfer tehnologije.
Profesor u trajnom zvanju na FER-u. Znanstveno područje mjerenja u elektrotehnici

Sandra Matijević,


Zagrebački Inovacijski centar d.o.o.
https://www.linkedin.com/in/sandra-matijevi%C4%87-832592b/

Saša Aksentijević,


ICT, informacijska sigurnost, računalna forenzika i vještačenja, logistika i menadžment, elektronika i elektrotehnika, evaluacija i vođenje (EU) projekata
Docent tehničkih znanosti, doktor društvenih znanosti (ekonomija), specijalist za informatičko upravljanje, diplomirani ekonomist poslovne informatike, stalni sudski vještak za informatiku i telekomunikacije. Tehničko poslovni konzultant agencije Hamag-Bicro od 2013. godine s iskustvom u ocjeni i praćenju provedbe projekata.

Senka Borovac Zekan,


Menadžment, poduzetništvo, krizni menadžment, pregovaračke vještine, voditeljstvo, menadžment događaja

Senka Borovac Zekan, Dr.sc.


Članica je brojnih domaćih i inozemnih profesionalnih organizacija i udruženja.
Usavršavalase na seminarima, programima i studijskim boravcima u zemlji i inozemstvu.
Održala je niz gostujućih predavanja, sudjelovala u organizaciji kongresa kao izvršna direktorica te doprinijela radu konferencija kao recenzentica.
Mentorica je studentima na specijalističkom diplomskom stručnom studiju i stručnom studiju.
Od 2006. godine registrirana je kao znanstvena radnica pri Ministarstvu znanosti,
obrazovanja i sporta pod matičnim brojem 292664.
Do sada je objavila ukupno 42 znanstvena i stručna rada

Siniša Šegvić,


Računalni vid, duboko učenje

Od lipnja 1996. godine do danas, zaposlen je na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu gdje je magistrirao (2000) i doktorirao (2004) u području računalnog vida i umjetne inteligencije. U srpnju 2006. okončao je jednogodišnje postdoktorsko usavršavanje na institutu IRISA u Rennesu, Francuska, u području primjene računalnog vida u samostalnoj navigaciji vozila u urbanom okruženju. U rujnu 2007. okončao je jednogodišnje postdoktorsko usavršavanje na tehničkom sveučilištu u Grazu, Austrija, na području analize nesigurnosti procjene geometrije dvaju pogleda. Siniša Šegvić je sudjelovao u radu više domaćih i inozemnih znanstvenih projekata. Vodio je istraživačke projekte MultiCLOD (HrZZ, 2014-2017) i MASTIF (HrZZ, 2008-2011) u području analize slika prirodnih scena. Također je bio voditelj jednog razvojnog projekta Sveučilišta u Zagrebu (UniZg, 2012), suvoditelj jednog bilateralnog austrijsko-hrvatskog projekta (MZOŠ, 2010-2012) te voditelj jednog projekta primjene informacijske tehnologije (MZT, 2003-2004). Sudjelovao je u radu istraživačkog centra izvrsnosti DataCross (2017-...) te u istraživačkim projektima SafeTram (EU ERDF, 2016-2020), Vista (EU IPA IIIc, 2013-2015) i ACROSS (EU FP7 REGPOT, 2011-2014). Njegovi znanstveni, istraživački i profesionalni interesi uključuju računalni vid, obradu slike, programsko inženjerstvo te objektno i generičko programiranje. Samostalno odnosno kao suautor objavio je više članaka u časopisima i znanstvenim skupovima. Kao recenzent, sudjelovao je u prosudbi članaka podnesenih za objavljivanje na znanstvenim skupovima i u časopisima. Sudjelovao je u razvoju komercijalnih proizvoda kao tehnički konzultant domaćih tvrtki u području računalnog vida i dubokog učenja. Tijekom rada na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Siniša Šegvić je uveo kolegij Oblikovni obrasci u programiranju te je sudjelovao u uvođenju kolegija Duboko učenje, Modeli za predstavljanje slike i videa, te Dinamička analiza scena. Pored toga, održavao je predavanja iz kolegija Arhitektura i organizacija računala, Skriptni jezici i Inteligentni sustavi. Za potrebe nastave, priredio je veći broj didaktičkih tekstova, koji su dostupni na mrežnim stranicama fakulteta. Sudjelovao je u radu Odbora za istraživanje i međunarodnu suradnju (UniZg-FER), Povjerenstva za izradu prijedloga novih studijskih programa (UniZg-FER). Bio je recenzent u okviru projekta Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.


dugogodišnje iskustvo sa projektima vezanim za poljoprivredu.
Koordinacija aktivnosti na projektima, razvoj kapaciteta društva, informiranje, educiranje, savjetovanje i mentoriranje

Srećko Gajović,


Neuroznanost, regenerativna medicina.
Redoviti profesor na Sveučilištu u Zagrebu Medicinskom fakultetu. Pročelnik je Katedre i predstojnik Zavoda za histologiju i embriologiju, a na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga pročelnik Odsjeka za neurogenetiku, medicinsku genetiku i regenerativnu neuroznanost. Usavršavao se poslije doktorata na Max-Planck institutu za biofizičku kemiju u Göttingenu u Njemačkoj, te na Međunarodnom centru za genetski inženjering i biotehnologiju, u Trstu u Italiji. Bavi se istraživanjem uloge gena, upale i matičnih stanica tijekom oštećenja i obnove mozga. Bio je koordinator Europskog FP7 projekta GlowBrain (Svjetleći Mozak) kojim je uspostavio magnetsku rezonanciju i molekularna in vivo snimanja laboratorijskih životinja u proučavanju bolesti mozga.

Svjetlana Bušić, magistar

HAMAG-BICRO
Mr. Svjetlana Bušić radi kao voditeljica odjela za istraživanje, razvoj i inovacije u Službi za praćenje provedbe projekata te je ujedno project manager za provedbu programa Provjere inovativnog koncepta. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer marketing te je na istom fakultetu završila poslijediplomski stručni studij „Upravljanje poslovnim-industrijskim marketingom“. Dugogodišnje iskustvo stekla je u Poslovno – inovacijskoj agenciji Republike Hrvatske radeći na pripremi i provođenju nacionalnih i međunarodnih programa za financiranje inovacija u suradnji sa Svjetskom bankom, Kao voditeljica odjela za kompetitivna istraživanja aktivno je sudjelovala u poticanju i izgradnji inovativne tehnološke infrastrukture i provođenju poticajnih mjera za javni i privatni sektor. Svjetlana je sudjelovala i kao predavač na brojnim seminarima i konferencijama iz područja inovacija te je koautorica nekoliko članaka iz područja razvoja i jačanja inovativnog potencijala te suradnje državnog-privatnog i akademskog sektora.

Tanja Šestanj-Perić,


Računovodstvo, Financije

Diplomski i poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz područja financija i bankarstva završila je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studira na doktorskom studiju DART (Doctoral Program in Accounting, Reporting and Taxation) na Sveučilištu u Grazu, Austrija.
Radila je devet godina u bankarskoj industriji, prvo na poslovima s inozemstvom, a potom u sektoru korporativnog bankarstva i sektoru malog poduzetništva. Dvije godine radila je kao profesor na predmetu Business and Management u sklopu srednjoškolskog programa IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme. Bila je trener u sklopu modula Financijski i pravni aspekti upravljanja projektima TEMPUS projekta "Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia" (JEP_41063_2006). Posjeduje Certifikat u području javne nabave i aktivno sudjeluje u postupcima javne nabave na Fakultetu organizacije i informatike. Radi kao predavač na predmetima vezanim uz financijsko i upravljačko računovodstvo.
LOKACIJA INSTITUCIJE / TVRTKE: *

Tatjana Batas,


Poslovne strategije; Marketing; Razvoj i upravljanje inovacijama; Klasteri
Poslovna savjetnica, predavač i mentor – specijalizirana za razvoj poslovanja (od ideje do tržišta) za MSP i start-upe. Nakon studija na Medicinskom Fakultetu u Rijeci i MBA u UK, usavršavala se kroz niz stručnih edukacija pri renomiranim Univerzitetima (Innovation & Creativity Management; Knowledge Management, Business Model Canvas...). Tijekom svog konzultantskog rada sudjelovala je u mnogobrojnim nacionalnim i europskim projektima za razvoj i konkurentnost MSP. Mentorirala je preko 35 (domaćih i stranih) start-up tvrtki. Dugogodišnji je expert – suradnik pri EC za programe H2020; Inovacije, Klastere te ostale razvojne projekte u domeni: biotehnologije, ICT; hrana/agro/ribarstvo; zdravlje/farmacija/kemija; napredna porizvodnja i circularna ekonomija, te «rastuće industrije» (nove industrije kreirane integracijama različitih sektora i novih tehnologija). Prije konzultanskog rada, uspješno je obavljala poziciju voditelja regionalnog Marketinga u internacionalnoj kompaniji.

Tihomira Klobučar,


Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
Magistra informatologije, u BIOS-u radi kao koordinator projekata te uz aktivnu provedbu 3 infrastrukturna projekta radi s poduzetnicima početnicima koji ulaze u BIOS te pratim njihov rad i pruža savjetodavne usluge i pomoć.

Tina Đurišić,


Poslovni biro PBIRO d.o.o.
Mag.oec., European Project Manager, poslovna konzultantica sa više od 5 godina iskustva u područjima poslovnog i investicijskog savjetovanja, edukacije poduzetnika, te pripreme i provedbe projekata za financiranje iz Fondova EU i ostalih izvora.

Tomislav Galeta,


https://www.linkedin.com/in/tgaleta/

Tomislav Pavlic, mag.ing.mech.


Viši predavač za znanstveno područje tehničke znanosti, polje strojarstvo, grana proizvodno strojarstvo. Završio je Srednju školu Ruđera Boškovića u Zagrebu (Tehničar za elektroniku), te Fakultet strojarstva i brodogradnje na Sveučilištu u Zagrebu, smjer Mehatronika i robotika (Magistar strojarstva). Voditelj je Studentskog poduzetničko-tehnološkog inkubatora i Laboratorija za proizvodno strojarstvo i robotiku na Veleučilištu u Bjelovaru. Nositelj je, i suradnik, na ukupno 8 kolegija na nekoliko visokoškolskih ustanova. Mentorstva, nastavni i praktični rad sa studentima dobro poznaje. Mentor je na preko 30 završnih radova studenata, iz područja mehatronike i robotike, te je mentor studentima na domaćim i stranim izložbama inovacija, sa 12 osvojenih nagrada.

Tomislav Capuder, doc. dr. sc.


diplomirao je i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a na istom Fakultetu izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent 2016. godine.
Tijekom doktorskog i poslijedoktorskog studija proveo je više mjeseci na usavršavanju na Sveučilištu u Manchesteru u Velikoj Britaniji.
Dobitnik je nagrade Srebrni Josip Lončar za najbolju doktorsku disertaciju Fakulteta elektrotehnike i računarstva u 2013/2014 godini, Nagrade za znanost Fakulteta elektrotehnike i računarstva za 2015 godinu, Nagrade Vera Johanides Hrvatske akademije tehnilkih znanosti te mnogih drugih.

Tonči Rezić, dr. sc.


Kao član Laboratorija za biokemijsko inženjerstvo industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju slada i piva sudjeluje u razvoju i istraživanju proizvodnje slada i piva, te surađuje s pivovarama, prehrambenom i farmaceutskom industrijom.

Valentina Janjetić,


Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i predavač na Visokoj poslovnoj školi PAR (Metodologija stručnog rada, Business Communication). Bavi se razvojem i provedbom kratkih međunarodnih programa za studente i razvojem novih kurikuluma. Studentica je doktorskog studija Pedagogije (UNIRI) s istraživačkim interesom u području internacionalizacije visokog obrazovanja i visokoobrazovnih institucija. Ima radno iskustvo i u području PR-a i marketinga.

Vedran Podobnik, izv. prof. dr. sc.


Diplomirao je u polju elektrotehnike te doktorirao u polju računarstva na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), 2006. odnosno 2010. godine. Također je magistrirao u području upravljanja tehnologijom 2013. godine na Sveučilištu u Cambridgeu, Judge Business School (Ujedinjeno Kraljevstvo).
Od 2006. godine radi na Zavodu za telekomunikacije FER-a (od 2016. kao izvanredni profesor). Utemeljitelj je i voditelj "Laboratorija za društveno umrežavanje i društveno računarstvo (socialLAB)" te sukoordinator "FER-ovog studentskog startup inkubatora SPOCK". Bio je voditelj nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te projekata suradnje s gospodarstvom. Trenutno je koordinator projekta ERASMUS+ s nazivom "The ICT Engineer of the 21st Century: Mastering Technical Competencies, Management Skills, and Societal Responsibilities (TEAMSOC21)" koji financira EU te voditelj radnog paketa u jedinom nacionalnom znanstvenom centru izvrsnosti (ZCI) u području tehničkih znanosti "ZCI za znanost o podatcima i kooperativne sustave".

Vidoje Vujić,


Društvene znanosti, znanstvenog polja: Ekonomije, znanstvene grane: Organizacija i menadžment.

Redoviti profesor u trajnom zvanju i znanstveni savjetnik u području ekonomije, polje menadžment i upravljanje. Na 7. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 21. 11. 2017., godine donesena je odluka da se Vidoju Vujiću, redovitom profesoru u trajnom zvanju u mirovini dodjeli počasno zvanje PROFESSOR EMERITUS Sveučilišta u Rijeci 2008 - 2013. Primorsko goranska županija Zamjenik župana, a od 2011 godine do svibnja 2013. Obnašatelj dužnosti župan Primorsko goranske županije. Od 1.10. 2013. do danas Predsjednik HGK Županijske komore Rijeka kao volonter

Vidoje Vujić, dr.sc.


Napisao je 450 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova s međunarodno priznatom recenzijom. Autor je osamnaest knjiga, od kojih sedam sveučilišnih udžbenika.
Vodio je znanstvene i stručne projekte i studije iz područja poslovne etike i kulture, poduzetništva i menadžmenta te upravljanja znanjem i ljudskim potencijalima. Sudjelovao je u radu mnogih znanstvenih skupova širom svijeta.
Recenzent je više desetaka znanstvenih radova, objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima koji se referiraju u prestižnim bazama podataka, te sveučilišnih i stručnih knjiga.

Željko Bihar,


dr. fizike; Europski pat. zastupnik; Europski zastupnik za žigove i ind. dizajn

Željko Sudarić, dr.sc.


Voditelj je studentskog poduzetničkog inkubatora, autor je više znanstvenih i stručnih radova na Međunarodnim konferencijama, predsjednik povjerenstva za Izdavačku djelatnost, te urednik udžbenika Osnove radnog prava i Upravno pravo – opći dio.
Član je programskog i znanstvenog odbora međunarodnih konferencija, te više puta član organizacijskog odbora Međunarodne konferencije „Razvoj javne uprave“ u Vukovaru.
Uspješno je završio nekoliko stručnih edukacija vezanih uz prodaju, financije i marketing, te sudjelovao u realizaciji EU projekata vezanih za zapošljivost i jačanje socijalnog dijaloga. Stručna znanja stekao kroz deset godina radnog iskustva u praksi.